21 februari – 1 november 2022

Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Brostugevägen och Åmynningsvägen

Uppsala Vatten kommer att lägga om vatten- och avloppsledningar i Brostugevägen och Åmynningsvägen.

Arbetena är planerade att påbörjas under slutet på februari 2022 och beräknas att vara färdiga under hösten 2022. Omläggningen av ledningarna ger en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området.

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Uppsala Vatten samarbetar med en konsult ifrån Bjerking som kommer att genomföra fasadbesiktning för av de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av schaktarbetarna, separat information skickas till berörda fastigheter.

EPI debug

Created:
2022-02-02T17:20:02
Last modified:
2022-10-28T14:32:08
Published:
2022-02-02T17:24:42
Last published:
2022-10-28T14:32:08
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-av-vatten--och-avloppsledningar-pa-brostugevagen-och-amynningsvagen

EPI.Id
14aafdf0c2ce4277a2605bd8c39a5b76