21 februari 2022 – 1 juni 2023

Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Brostugevägen och Åmynningsvägen

Uppsala Vatten har lagt om vatten- och avloppsledningar i Brostugevägen och Åmynningsvägen.

Under 2022 har Uppsala Vatten förnyat vatten- och avloppsledningsnätet på Brostugevägen och Åmynningsvägen. Byggnationen av ledningarna är nu klar (februari 2023). Det som återstår är att finjustera vägområdet.

Återställningsarbetet startar våren 2023

Återställningsarbetena kommer att starta under våren 2023 och mer information om dessa kommer att skickas ut.

Bjerking gör efterbesiktning av fastigheter

Uppsala Vatten samarbetar med en konsult ifrån Bjerking som kommer att utföra efterbesiktning av fastigheter i området när arbetet är klart. Separat information skickas till berörda fastigheter.

EPI debug

Created:
2022-02-02T17:20:02
Last modified:
2023-02-08T16:58:01
Published:
2022-02-02T17:24:42
Last published:
2023-02-08T16:58:05
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-av-vatten--och-avloppsledningar-pa-brostugevagen-och-amynningsvagen

EPI.Id
14aafdf0c2ce4277a2605bd8c39a5b76