1 mars 2021 – 31 december 2025

Grävarbeten, Galgbackens vattenverk

De omfattande grävarbeten i Galgbacken är nu klara. Mindre arbetsinsatser på ytterområdet förekommer även framöver.

Dessutom pågår fortfarande arbeten i vattenverket som beräknas vara färdiga hösten 2025.

Arbetstiderna är dagtid, måndagar till fredagar.

EPI debug

Created:
2021-03-02T14:58:58
Last modified:
2022-11-10T12:57:59
Published:
2022-03-15T15:11:57
Last published:
2023-03-06T15:00:39
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
gravarbeten-galgbackens-vattenverk

EPI.Id
8a241811090f4d9b92ecfebeadfce630