2 september 2019 – 31 augusti 2023

Ulleråker och Rosendal

Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.

I de södra delarna av Uppsala stad planeras och byggs för helt nya stadsdelar. Sedan några år tillbaka pågår utbyggnad av Rosendal med ungefär 7000 nya bostäder och nu har även planering och projektering av Ulleråker med ungefär lika många bostäder startat.

Stora delar av de områden som ska exploateras saknar i dag vatten- och avloppsledningar och helt nya ledningssystem måste därför byggas upp. Därför har Uppsala Vatten planerat och projekterat för nya huvud-/överföringsledningar för både spillvatten och dricksvatten mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna via Ulleråker.

Projektet är indelat i 4 etapper och under hösten 2018 påbörjades utbyggnaden av den första etappen som förläggs mellan Rosendal och de norra delarna av Ulleråker via Kronparken.

Hela projektet beräknas vara klart mars 2023.

Etapp 1 och 2

Etapp 1 och 2 är färdigställda.

Etapp 3

Arbetet med etapp 3 pågår.

Etapp 4

Etapp 4 är färdigställd.

 

EPI debug

Created:
2018-10-05T00:00:00
Last modified:
2023-04-13T13:49:20
Published:
2022-03-15T15:12:36
Last published:
2023-04-13T13:49:34
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
ulleraker-och-rosendal

EPI.Id
92ee3762c2c04b57bc5e625bb73128ff