7 september 2022 – 30 juni 2023

Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan

Uppsala Vatten lägger om ledningar i Svartmangatan. Anledningen till förnyelsen är att ledningarna i området är i dålig kondition och måste renoveras eller bytas.

Uppdatering onsdag 23 november. Rundelsgränd och Skolgatan avstängda i korsningen Rundelsgränd - Rektorsgatan - Skolgatan. Svartmangatan avstängd mellan Rundelsgränd och S:t Larsgatan.

Arbetet kommer att utföras i tre etapper och påbörjas september 2022. Etapp 1 planeras vara färdigt till juni 2023.

Under första etappen görs ledningsomläggning i schakt. I andra etappen renoverar vi ledningar med schaktfria metoder. I den tredje etappen gör vi ledningsomläggning i schakt igen.

Arbetsområdet befinner sig inom fornlämningsområde, vilket medför att arkeologisk schaktövervakning kommer genomföras. Detta påverkar framfarten och tidplanen kan komma att ändras.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Arbetet innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Eventuellt kan det förekomma olägenheter med buller och vibrationer.

Trafiken kommer att ledas om och parkeringar i området kommer att flyttas tillfälligt. Följ skyltningen.

Under första etappen av projektet kommer nya boendeparkeringar upplåtas på Sysslomansgatan Pdf, 231.8 kB. och S:t Johannesgatan Pdf, 249.6 kB., klicka på länkarna för att se parkeringskartorna som pdf:er.

Observera att dessa boendeparkeringar är tillfälliga och bara gäller under perioden som första etappen pågår. Boendeparkeringar är öppna för alla, men de som har ett boendeparkeringstillstånd får parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift.

EPI debug

Created:
2021-03-29T11:58:48
Last modified:
2022-11-25T11:43:39
Published:
2022-03-25T13:41:03
Last published:
2022-11-23T00:00:00
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-av-va-ledningar-i-svartmangatan

EPI.Id
e4bc7f020de5490ca042445c9ba2c752