7 september 2022 – 30 juni 2023

Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan

Arbetet med ledningsomläggning i Svartmangatan pausas över vintern. Alla trafikomledningar tas bort tisdag 20 december. De tillfälliga boendeparkeringarna på Sysslomansgatan och S:t Larsgatan upphör att vara boendeparkeringar 31 december.

Från november har det pågått förschakt för arkeologisk undersökning. De utgrävningarna är nästan färdiga. När arbetet med förschakt för arkeologerna är färdigt kommer förnyelsen av ledningarna tas upp igen. Exakt datum för detta är ännu inte bestämt. För den som vill veta mer om vad de arkeologiska utgrävningarna visat finns det att läsa om i två inlägg på Upplandsmuseets blogg:

Gator och gränder i Uppsalas utkant – Arkeologi i och kring Svartmangatan Länk till annan webbplats.

1700-tal i en korsning - Rundelsgränd / S:t Johannesgatan Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2021-03-29T11:58:48
Last modified:
2023-01-10T12:20:48
Published:
2022-03-25T13:41:03
Last published:
2023-01-10T12:20:48
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-av-va-ledningar-i-svartmangatan

EPI.Id
e4bc7f020de5490ca042445c9ba2c752