15 augusti – 30 december 2022

Renovering av gamla pumpstationen på Östra Ågatan

Uppsala vatten renoverar gamla pumpstationen och byter tak på gallerstationen vid Tullgarns pumpstation vid Östra Ågatan.

Under 2021 genomfördes en konditionsbesiktning av byggnaderna på Tullgarns pumpstation. Ett större renoveringsbehov av klimatskalet på Gamla pumphuset med omläggning av yttertak, renovering av fasad, dörrar och fönster samt omläggning av yttertak på Gallerstationen identifierades och utförs nu.

Pumpstationen ryms i en byggnad ritad av Gunnar Leche Länk till annan webbplats. som var Uppsalas stadsarkitekt 1920-1954.

Projektet bedöms pågå mellan augusti 2022 till årsskiftet 2022/2023

Eventuellt kommer gångtrafik på den östra sidan av Östra Ågatan behöva ledas om till den västra gångbanan.

EPI debug

Created:
2022-09-01T15:07:54
Last modified:
2022-09-01T15:12:16
Published:
2022-09-01T15:12:16
Last published:
2022-09-01T15:12:21
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id