3 oktober – 30 november 2022

Förlängning VA i Gunstavägen

Under oktober och november kommer vi att arbeta med VA i Gunstavägen.

När grävarbetena pågår kommer trafiken att ledas om. Se karta.

Kartbild som visar hur trafiken omdirigeras vid grävarbetena.

EPI debug

Created:
2022-09-06T07:55:42
Last modified:
2022-09-08T15:10:33
Published:
2022-09-06T07:58:06
Last published:
2022-09-28T15:39:42
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id