17 oktober 2022 – 28 juni 2024

VA-omläggning Geijersgatan med flera

Vi planerar att lägga om befintliga vatten- och avloppsledningar i Kyrkogårdsgatan, Bredmansgatan, Geijersgatan och Viktoriagatan. De befintliga vatten- och avloppsledningar är i behov av renovering.

Karta med markeringar på Geijersgatan med tvärgator

Arbetena planeras påbörjas från och med 17 oktober 2022 och beräknas hålla på ungefär ett år.

I samband med arbetena kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information innan en vattenavstängning.

www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt nummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma eventuella olägenheter med buller och vibrationer.

Arbetena innebär också att trafiken kommer att ledas om, följ aktuell trafikskyltning.

EPI debug

Created:
2022-09-14T13:41:56
Last modified:
2023-09-05T08:43:20
Published:
2022-09-14T13:44:28
Last published:
2023-09-05T08:43:36
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id