17 oktober – 30 december 2022

Ledningsarbeten Solstrålevägen, Storvreta

Uppsala Vatten ska flytta spill-, dag-, och dricksvattenledningar på fastigheten Storvreta 3:75 på Solstrålevägen. Arbetet är planerat att påbörjas under oktober 2022 och vara färdigt under december 2022.

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

EPI debug

Created:
2022-10-12T16:13:23
Last modified:
2022-10-14T08:46:13
Published:
2022-10-12T16:18:36
Last published:
2022-10-14T08:46:13
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id