24 oktober – 13 november 2022

Anslutningskontroller Lövstalöt

Uppsala Vatten genomför anslutningskontroller av dagvatten och spillvatten i Lövstalöt under vecka 43 - 45. Berörda fastigheter får ett sms.

Personal från Uppsala Vatten kan dyka upp på berörda tomter, men behöver inte in i husen. Personal från Uppsala Vatten kan alltid identifiera sig vid förfrågan.

Anslutningskontroller gör vi till exempel för att kontrollera att rätt vatten går i rätt ledning och att anslutningarna mot ledningsnätet är korrekt gjorda.

Vi kommer använda oss av rök samt färgat vatten. Röken är helt ofarlig, men för att säkerställa att ingen rök kommer in i byggnaderna ber vi er se till att ni har vatten i era vattenlås.

Har du inte fått SMS om arbetet? SMS skickas till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för såna här utskick följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Frågor

Om du har frågor kan du kontakta Johan Hamelius på johan.hamelius@uppsalavatten.se
018-727 92 89

EPI debug

Created:
2022-10-19T15:49:40
Last modified:
2022-10-19T15:59:47
Published:
2022-10-19T15:59:47
Last published:
2022-10-19T15:59:47
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id