1 september 2022 – 30 juni 2024

VA-omläggning Sandbrovägen, Södra Tibblevägen

Under 2022 startade Uppsala Vatten arbetet att lägga om flera vatten- och avloppsledningar i Sandbrovägen och Södra Tibblevägen i Björklinge. Den femte och sista etappen beräknas vara klar i mitten av 2024.

Vi lägger nya ledningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området. I samband med att vi lägger om ledningar så kommer vi också flytta på vissa ledningar för ökad tillgänglighet vid framtida drift av ledningarna och därmed minska behovet av allmänna ledningar i privat mark.

Klicka här för att läsa mer om tidplan och se karta över deletapperna

Tillfälla vattenavstängningar

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Byggtrafik och vägavstängningar

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

EPI debug

Created:
2023-01-12T16:03:57
Last modified:
2024-05-06T10:01:44
Published:
2023-01-12T16:08:29
Last published:
2024-05-06T10:01:44
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id