25 januari – 5 april 2023

Omläggning av vattenledningar på Drottninggatan och Västra Ågatan

Vi planerar att lägga om befintliga vattenledningar i Drottninggatan och Västra Ågatan eftersom befintliga vattenledningar är i behov av renovering. 

Bild över arbeten på Drottninggatan och Västra Ågatan

Arbetena kommer att påbörjas den 6 februari 2023 och beräknas hålla på till och med den 31 mars 2023.

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Vi samarbetar med en konsult som kommer att genomföra omgivningskontroller före och efter ledningsarbetet. Separat information skickas till berörda fastigheter.

EPI debug

Created:
2023-01-25T15:11:31
Last modified:
2023-01-25T15:17:49
Published:
2023-01-25T15:17:49
Last published:
2023-01-25T15:17:49
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id