13 januari – 30 juni 2023

Omläggning av VA-ledningar Ulleråkersvägen

Uppsala Vatten genomför en flytt av vatten- och avloppsningarna i Ulleråkersvägen och ombyggnation av ledningar på Kapområdet/Ulleråkersvägen.

Arbetet beräknas vara färdigt under sommaren 2023.

Markering på karta som visar var på Ulleråkersvägen som Uppsala Vatten lägger om ledningarna

Ulleråkersvägen avstängd för trafik

Under tiden som arbetet med omläggning av vatten- och avloppsledningsnätet pågår kommer Ulleråkersvägen vara avstängd för trafik.

Samtidigt kommer Uppsala kommun att bygga om Ulleråkersvägen till gång och cyckelväg. Information kring det arbetet finns på Uppsala.se/tullgarnsbron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

EPI debug

Created:
2023-02-16T17:14:38
Last modified:
2023-02-16T17:46:05
Published:
2023-02-16T17:41:46
Last published:
2023-02-16T17:46:05
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id