1 februari – 31 augusti 2023

Omläggning VA-ledningar Vattholma

Uppsala Vatten lägger om vatten-, dagvatten- och avloppsledningar i Bruksgårdarna i Vattholma.

Omläggningen av ledningarna ger en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2023.

Röd markering på karta som visar området Bruksgårdarna i Vattholma

Fasadbesiktning av berörda fastigheter

Uppsala Vatten samarbetar med en konsult ifrån Bjerking. De har genomfört fasadbesiktning av de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av schaktarbetarna.

Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade direkt av Bjerking när det är dags för slutbesiktning i samband med att arbetet är klart.

Trafikförändringar och störningar i vattenleveransen

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

EPI debug

Created:
2023-02-16T16:39:54
Last modified:
2023-02-17T12:07:13
Published:
2023-02-16T17:05:54
Last published:
2023-02-17T12:07:13
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id