1 januari – 15 maj 2023

Ny återvinningscentral i Fyrislund

Den 15 maj 2023 kommer Uppsala Vatten att öppna en ny återvinningscentral på Arkgatan i Fyrislund.

Inom Uppsala kommun finns idag åtta återvinningscentraler varav tre finns i Uppsala centraltätort, Boländerna, Librobäck och Gottsunda. De åtta centralerna samlar in 27 000 - 30 000 ton grovavfall årligen från hushållen och från mindre företag i Uppsala kommun.

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 konstateras att det för att kunna möta behovet hos en växande befolkning krävs flera nya återvinningscentraler. Översiktsplanen pekar ut Fyrislund som ett område där det ska finnas en tätortsnäta återvinningscentral.

Karta med ÅVC Fyrislund utpekat på Arkgatan

Invigning av den nya återvinningscentralen den 14 maj

Den 14 maj kl 10-14 är det invigning av den nya återvinningscentralen. Då är återvinningscentralen öppen för allmänheten, men det kommer inte vara möjligt att lämna något avfall den här dagen förutom pantburkar- och flaskor.

Vi bjuder på korv med bröd och det finns möjlighet att gå runt överallt på återvinningscentralen, delta i tipspromenad, besöka Återbrukets pop-up butik, provsitta sopbil och få se de nya fyrfackskärlen som kommer att införas i Uppsala.

När den nya återvinningscentralen öppnar stängs den befintliga på Spikgatan

Återvinningscentralen på Spikgatan i Boländerna ligger på hyrd mark och ytan är för liten för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. För att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall bygger Uppsala Vatten en ny återvinningscentral i Fyrislund som kan ersätta Boländernas återvinningscentral.

Torsdag den 11 maj är sista dag som återvinningscentralen på Spikgatan i Boländerna har öppet.

En ny återvinningscentral för ett växande Uppsala

Den nya återvinningscentralen utformning kommer att likna den i Librobäck med en stor ramp med containrar på båda sidor om rampen. Det kommer också finnas fristående byggnader för sortering av återbruk, farligt avfall, mm.

Återvinningscentralen i Fyrislund kommer också ha cykelställ och övergångsställe för de som kommer till återvinningscentralen till fots eller på cykel.

Den 22 000 kvadratmeter stora återvinningscentralen har möjlighet att ta emot upp till 30 000 ton avfall årligen, vilket är lika mycket som alla befintliga återvinningscentraler idag sammanlagt tar emot.

Ritning ÅVC Fyrislund

EPI debug

Created:
2023-03-07T14:34:54
Last modified:
2023-04-27T08:40:27
Published:
2023-03-07T14:48:42
Last published:
2023-04-27T08:40:27
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id