1 maj – 31 juli 2023

VA-utbyggnad Eriksberg

Uppsala Vatten kommer att utbygga av nya spill- och dagledningar i Skogbergsvägen och även flytta av den aktuella vattenledningen ut i vägen.

Arbetena är planerade att påbörjas under maj 2023, och beräknas att vara färdiga i slutet av juli 2023.

Påverkan på vattenleveransen

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Tillfälliga trafikhänvisningar

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

En del av Skogbergsvägen och korsning Skogbergsvägen/Gråbergsvägen kommer att stängas med hänvisning till annan väg under byggperioden.

Uppsala Vatten kommer i samarbete med en konsult att genomföra fasadbesiktning för de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av sprängarbetena, separat information skickas till berörda fastigheter.

EPI debug

Created:
2023-04-18T16:24:25
Last modified:
2023-04-18T16:29:04
Published:
2023-04-18T16:29:04
Last published:
2023-04-18T16:29:04
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id