19 juni 2023 – 10 mars 2025

Omläggning av VA-ledningar i Fålhagsgatan, Fålhagsleden och Hammarbygatan

Uppsala Vatten ska renovera och lägga nya ledningar i Fålhagsgatan, Hammarbygatan och Fålhagsleden.

Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dåligt skick och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kapacitet och kvalitet för framtiden.

Viktig information

  • Varning för bedragare som vill spola avloppsledningar!
  • Det finns en plan för att utryckningsfordon ska kunna komma fram.
  • I takt med att arbet går framåt kontaktar vi boende för närmare information.
  • Det går bra att prata med byggledaren, kontaktuppgifter hittar du längre ner.

OBS! Vi kommer inte behöva gräva i någons trädgård. Det gör vi endast i undantagsfall och då kontaktas berörd fastighetsägare av Uppsala Vatten.

Vanliga frågor och svar

När gräver vi utanför ditt hus?

Ligger ditt hus inom 20 meter från nuvarande avstängning: Inom två veckor, fråga byggledaren för ett mer detaljerat svar.

Ligger ditt hus mer än 20 meter från nuvarande avstängning: Tidplanen är preliminär. Utgå från tidplanen på hemsidan för en hyfsad uppskattning.

När är vi klara utanför ditt hus?

Det tar ungefär 1 - 2 veckor för att flytta fram arbetsområdet. Vi är alltså färdiga ungefär inom två veckor från och med att vi börjat utanför ditt hus.

Observera att vi måste gräva igen senare när husen ska anslutas till ledningen. Då tar det ungefär en dag per fastighet.

Varför gräver vi två gånger?

Den första gången lägger vi den nya ledningen. Den andra gången när vi kopplar in en fastighet på nya ledningen.

Vi fyller gropen mellan gångerna för att de boende ska ha så bra tillgång som möjligt till sina hus och uppfarter. Vi gör det också för att nya ledningen måste kvalitetskontrolleras under verkliga förhållanden, med en gata ovanpå den, innan vi kopplar in husen.

Måste du vara hemma när det grävs utanför ditt hus?

Nej, men det är bra om vi kan nå dig, om vi till exempel behöver flytta på något för att komma fram. Till exempel en häck, mur, stenplatta eller brevlåda.

Kommer inte huset att skadas av vibrationerna?

Nej. Vi har besiktigat området innan arbetet startade och tagit fram en riskanalys och riktvärden för vibrationer. Våra arbeten får inte orsaka mer vibrationer än riktvärdet.

Vad gör du om din bil blir instängd av arbetet?

Prata med byggledaren på plats. Han hjälper dig och kan ge dig råd om var du kan ställa bilen tills arbetet är färdigt. Kontaktuppgifter nedan.

Vem kan du kontakta?

Om du behöver hjälp med att få ut din bil ur arbetsområdet eller vill veta när vi gräver utanför dig kan du kontakta byggledare Pelle Bladlund, per.bladlund@forsen.com.

Tidplan

Etapp 1

  • Berör Fålhagsgatan 46 - 90 samt Hammarbygatan 66 - 72
  • Pågår preliminärt 7 augusti 2023 - 24 juli 2024

Etapp 2

  • Berör Hammarbygatan 34 - 66
  • Pågår preliminärt 24 augusti - 25 oktober 2024

Etapp 3

  • Berör Fålhagsleden 53 - 61
  • Pågår preliminärt 28 oktober 2024 - 25 april 2025
Karta över etapper under ledningsarbetet i Fålhagen.

Framkomlighet och grävarbeten

Framkomligheten kommer att vara begränsad, med ändringar i trafiken för de gator och vägar som berörs av ledningsomläggningen. Det kommer inte heller gå att parkera längs Fålhagsgatan. Se och följ skyltning på plats för aktuella trafikomläggningar.

Grävabeten kommer att göras i sektioner om 20 meter, där kommer vägen vara avstängd sektionerna flyttar allt eftersom arbetet blir klart och en ny del påbörjas.

Störningar

Under tiden som arbetet pågår kör byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Vi vill också uppmuntra boende att kontrollera att till exempel inga postlådor eller häckar hänger ut över tomtgränser, eftersom grävarbeten kommer att utföras i nära anslutning till dessa.

I samband med arbetet kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer de som berörs få information i förväg per SMS. På vår sida om SMS-utskick www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

EPI debug

Created:
2022-09-01T15:15:32
Last modified:
2024-05-02T15:59:11
Published:
2023-05-02T11:12:20
Last published:
2024-05-02T15:59:12
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id