19 juni 2023 – 10 mars 2025

Omläggning av VA-ledningar i Fålhagsgatan, Fålhagsleden och Hammarbygatan

Uppsala Vatten ska renovera och lägga nya ledningar i Fålhagsgatan, Hammarbygatan och Fålhagsleden.

Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dåligt skick och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kapacitet och kvalitet för framtiden.

Viktig information

 • Det finns en plan för att utryckningsfordon ska kunna komma fram.
 • I takt med att arbet går framåt kontaktar vi boende för närmare information.
 • Det går bra att prata med personalen på plats.

OBS! Vi kommer inte behöva gräva i någons trädgård. Det gör vi endast i undantagsfall och då kontaktas berörd fastighetsägare av Uppsala Vatten.

Vi gräver två gånger

 • Den första gången när vi lägger den nya ledningen (ca 15-20 meter/vecka).
 • Den andra gången när vi kopplar in en fastighet på nya ledningen (tar ca en dag per fastighet).

Varför fyller vi igen gropen mellan gångerna?

 • För att de boende ska ha så bra tillgång som möjligt till sina hus och uppfarter.
 • För att nya ledningen måste kvalitetskontrolleras under verkliga förhållanden, med en gata ovanpå den, innan vi kopplar in husen.

Tidplan

Etapp 1

 • Berör Fålhagsgatan 46 - 90 samt Hammarbygatan 66 - 72
 • Pågår preliminärt 7 augusti 2023 - 22 mars 2024

Etapp 2

 • Berör Hammarbygatan 34 - 66
 • Pågår preliminärt 25 mars - 25 oktober 2024

Etapp 3

 • Berör Fålhagsleden 53 - 61
 • Pågår preliminärt 28 oktober 2024 - 25 april 2025
Karta över etapper under ledningsarbetet i Fålhagen.

Framkomlighet och grävarbeten

Framkomligheten kommer att vara begränsad, med ändringar i trafiken för de gator och vägar som berörs av ledningsomläggningen. Det kommer inte heller gå att parkera längs Fålhagsgatan. Se och följ skyltning på plats för aktuella trafikomläggningar.

Grävabeten kommer att göras i sektioner om 20 meter, där kommer vägen vara avstängd sektionerna flyttar allt eftersom arbetet blir klart och en ny del påbörjas.

Störningar

Under tiden som arbetet pågår kör byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Vi vill också uppmuntra boende att kontrollera att till exempel inga postlådor eller häckar hänger ut över tomtgränser, eftersom grävarbeten kommer att utföras i nära anslutning till dessa.

I samband med arbetet kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer de som berörs få information i förväg per SMS. På vår sida om SMS-utskick www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

Har du frågor?

Du är välkommen att höra av dig till projektledare Elisabet Andrae på elisabet.andrae@uppsalavatten.se.

EPI debug

Created:
2022-09-01T15:15:32
Last modified:
2023-11-28T08:42:31
Published:
2023-05-02T11:12:20
Last published:
2023-11-28T08:42:31
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id