3 maj – 5 augusti 2023

VA-utbyggnad, Danmark

Uppsala Vatten planerar att anlägga nya vatten- och tryckspillsledningar för att försörja fastigheterna Danmark 1:5 och Danmark 1:6, Danmark Prästgården 223.

Arbetena planerat ta ca 8 veckor med byggstart V20/ 2023.

Arbetena är planerade att påbörjas under vecka 20 och kommer att pågå ungefär åtta veckor framåt.

I samband med arbetet kommer infarten till fastigheterna Danmark 1:5 och 1:6 att påverkas. Mer information kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Vi kommer också, i samarbete med en konsult, att genomföra omgivningskontroller före och efter arbetena. Mer information kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Karta över Danmark, Uppsala

EPI debug

Created:
2023-05-03T09:19:32
Last modified:
2023-05-04T10:26:48
Published:
2023-05-03T09:26:47
Last published:
2023-05-04T10:26:48
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id