1 juli – 30 september 2023

Nyläggning av VA- ledningar i Götgatan/Vanadisgatan

Nya bostadshus med cirka 130 lägenheter byggs invid Luthagsesplanaden bredvid Fyrisskolan.

Uppsala Vatten kommer att lägga ny VA-ledningar från Götgatan i den nya lokalgatan för att försörja de nya bostäderna.

Arbetet utförs av JR-markteknik.

Arbetet startade i juli och beräknas färdig i Götgatan under september 2023.

Arbetena innebär byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma eventuella olägenheter med buller och vibrationer.

Arbetena innebär också att trafiken kommer att ledas om, följ aktuell trafikskyltning. Bilden visar arbetsområdet.

Flygfoto över Götgatan Vanadisgatan med arbetsområdet markerat.

EPI debug

Created:
2023-08-25T08:43:00
Last modified:
2023-08-25T08:49:15
Published:
2023-08-25T08:49:15
Last published:
2023-08-25T08:49:15
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id