1 september 2023 – 31 januari 2024

Utbyggnad av allmännt VA i Södra Slavstavägen

Uppsala Vatten ska bygga ut vatten- och avloppsledningarna i Typografgatan och Södra Slavstavägen. Arbetet är planerat att påbörjas under september månad 2023, och beräknas att bli klart januari 2024.

I september planeras det att utföras förberedande arbeten med att bygga en etableringsplats. VA-arbetet kommer att starta i Mariedalsgatan, fortsätta vidare upp på Typografgatan och till sist pågå på Södra Slavstavägen.

Trafikförändringar och störningar i vattenleveransen

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil (som kanske är registrerad på företagets adress) för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Det kommer också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar. När arbetet pågår på Södra Slavstavägen kommer denna väg vara helt avstängd. Följ aktuell skyltning.

Anlitad entreprenör är Uppsala kommun, område Entreprenad.

Karta som visar arbetsområdet

EPI debug

Created:
2023-08-25T08:51:05
Last modified:
2023-08-25T08:56:49
Published:
2023-08-25T08:56:50
Last published:
2023-08-25T08:56:50
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id