4–17 september 2023

VA-arbete i Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden

Uppsala Vatten kommer att utföra VA-ledningsarbete i Östra Ågatan och i Kungsängsesplanaden. Arbetet startar under vecka 36 och pågår under hela vecka 37. Därefter kommer avstängningarna plockas bort och trafiken kommer släppas fram igen.

Arbetet fortsätter i december 2023

Arbetet vecka 36-37 är en förberedande insats inför en kommande VA-renovering som planerats till december 2023.

Mer information om hur arbetet i december kan komma påverka boende i området kommer skickas ut till berörda innan VA-ledningsarbetet påbörjas.

Trafikförändringar

Byggtrafik och byggtransporter till och från arbetsområdet kan leda till buller och vibrationer i närområdet.

Under tiden arbetet pågår kommer korsningen mellan Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden att vara helt avstängd. Följ aktuell skyltning och trafikhänvisning.

Boende kommer alltid ha åtkomst till sina fastigheter, men vissa kortare avbrott kan ske.

EPI debug

Created:
2023-09-06T13:48:39
Last modified:
2023-09-06T13:52:17
Published:
2023-09-06T13:52:17
Last published:
2023-09-06T13:52:17
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id