17 juni – 15 juli 2024

Infodring spillvattenledning Strandbodgatan

Uppsala Vatten och Avfall AB planerar renovering av befintlig spillvattenledning i Strandbodgatan. Det sker med schaktfri metod. Arbetena planeras påbörjas 17 juni 2024 och pågå till och med 15 juli 2024.

Störningar i vattenleveransen

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Byggtrafik

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Har du inte fått SMS?

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

EPI debug

Created:
2024-05-27T10:54:18
Last modified:
2024-05-27T10:59:34
Published:
2024-05-27T10:59:34
Last published:
2024-05-27T10:59:34
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id