2 september – 31 oktober 2024

Förnyelse av vattenledningar i Storgatan

Uppsala Vatten ska lägga om ledningar i Storgatan, mellan S:t Persgatan och Vaksalagatan. Anledningen till förnyelsen är att ledningarna måste renoveras eller bytas. Arbetet planeras påbörjas 2 september och pågår ungefär 1,5 månad.

Störningar i vattenleveransen

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Påverkan på trafik

Under arbetet kommer Storgatan att vara stängd för genomfart tills arbetet är klart. Framkomligheten kommer också vara begränsad.

Det kommer alltid gå att komma in antingen från Vaksalagatan eller S:t Persgatan, men endast en av infarterna kommer att vara öppen åt gången. Aktuella trafikstörning kommuniceras här, på projektets hemsida.

Varuleveranser, brand- och sopbilar kommer att kunna komma fram. Möjligtvis blir dragvägen för leveranser något längre periodvis.

Arbetet innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Eventuellt kan det förekomma olägenheter med buller och vibrationer.

Kontrollera om du får SMS om vattenavstängningar

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Du kan kontrollera om du får SMS från oss vid driftstörningar på vår webbsida för SMS-registrering. Där kan du också registrera till exempel din företagsmobil för utskick.

EPI debug

Created:
2024-07-05T10:09:03
Last modified:
2024-07-05T10:35:54
Published:
2024-07-05T10:35:54
Last published:
2024-07-05T10:36:25
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id