Till sidans huvudinnehåll

Ansökan om reduktion av VA-avgift

Vi följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation i samband med ansökan om reduktion av vattenavgift (det vill säga återbetalning på grund av en vattenläcka). För att ansöka om reduktion, fyll i samtliga uppgifter i formuläret och skicka in till oss.
  • Förutsättning för att bli beviljad reduktion är att:
  • läckaget ska ha varit dolt
  • aktuell förbrukning under reduktionsperioden överstigit normalförbrukningen med minst 50 procent
  • överförbrukningen på årsbasis ska överstiga 100 kubikmeter.

Uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren

check close Till exempel Uttern 19:82
check close Gatans namn och vilket nummer huset ligger på
check close Postnummer och postort
check close Den som har lagfart på fastigheten
check close Gatans namn och nummer till fastighetsägaren
check close Postnummer och postort till fastighetsägaren
check close

 

Uppgifter om dig som skickar in ansökan

check close Du som fyller i formuläret
check close Dit vi kan ringa och skicka SMS
check close E-post för kontakt

 

Uppgifter om läckan och mätarställning

check close
check close När började det läcka ÅÅÅÅ-MM-DD
check close När slutade det läcka ÅÅÅÅ-MM-DD
check close
check close Det datum mätaren lästes av efter att läckan lagats.

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter