Till sidans huvudinnehåll

Ansökan om reduktion av VA-avgift

Vi följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation i samband med ansökan om reduktion av vattenavgift vid dolda fel (det vill säga återbetalning på grund av en vattenläcka). För att ansöka om reduktion, fyll i samtliga uppgifter i formuläret och skicka in till oss.

Riktlinjer för jämkning av vattenavgiften vid dolt läckage

Huvudprincipen är att fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installation är i fullgott skick.

Vattenförbrukningen delas upp i två delar, en normalförbrukningsdel och en överförbrukningsdel. Normalförbrukningen bestäms till den högsta normalförbrukningen under de tre senaste åren.

Som villkor för att avgiftsreduktion ska medges gäller:

  1. att överförbrukningen är minst 50 procent av normalförbrukningen och
  2. att överförbrukningen uppgår till minst 100 kbm/år.
  3. att läckaget ska ha varit dolt samt åtgärdats (exempel på dolda fel är när ledningar i mark, väggar, golv, tak etc. läcker, vilket gör det svårt för fastighetsägaren att upptäcka läckaget).

Om dessa villkor uppfylls, ges reduktion med 50 procent av all överförbrukning. 

Observera att om läckaget orsakats av en läckande säkerhetsventil så är det inte ett dolt fel.

Uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren

check close Till exempel Uttern 19:82
check close Gatans namn och vilket nummer huset ligger på
check close Postnummer och postort
check close Den som har lagfart på fastigheten
check close Gatans namn och nummer till fastighetsägaren
check close Postnummer och postort till fastighetsägaren
check close

 

Uppgifter om dig som skickar in ansökan

check close Du som fyller i formuläret
check close Dit vi kan ringa och skicka SMS
check close E-post för kontakt

 

Uppgifter om läckan och mätarställning

Observera att om läckaget orsakats av en läckande säkerhetsventil så är det inte ett dolt fel.

check close
Ladda upp (max 3) bilder på läckan
check close När började det läcka ÅÅÅÅ-MM-DD
check close När slutade det läcka ÅÅÅÅ-MM-DD
check close
check close Det datum mätaren lästes av efter att läckan lagats.

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter