Till sidans huvudinnehåll

Beräkning årskostnad VA

Här kan du beräkna din kostnad för dricksvatten, avlopp och dagvatten. Observera att det finns tre olika uträkningar beroende på vilken typ av fastighet du har.

För att få fram en prognos behöver du först av allt veta om din fastighet är en enbostadsfastighet, flerbostadsfastighet, verksamhetsfastighet eller samfällighet. 

Taxan består av:

 1. Fast avgift á 2 650kr. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.
 2. Lägenhetsavgift á 1 521,10 kr. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.
 3. Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 17,68 kr.

Summan som visas efter att du fyllt i dina uppgifter nedan och tryckt på ”beräkna” är den totala årskostnaden och inkluderar, förutom den rörliga avgiften, också de fasta avgifterna för mätställe och lägenhetsavgift.

Exempel: Villa eller enbostadsfastighet som har en årsförbrukning på 150 kbm vatten.

Avgift Kostnad
1 fast avgift  2 650 kr
1 lägenhetsavgift 1 521,10 kr
Förbrukningsavgift för 150 kbm vatten á 17,68 kr/kbm 2 652 kr
Summa (inklusive moms) 6 823,10 kr/år

 

Enbostadsfastighet

Enbostadsfastighet är en fastighet som innehåller en lägenhet. En lägenhet är en bostad med egen ingång och matlagningsmöjligheter. En enbostadsfastighet är typiskt sett en villa för en familj.

 • Fyll i fastighetens årsförbrukning av vatten i kubikmeter. Du hittar årsförbrukningen på Mina sidor eller på din senaste faktura.
 • Kryssa bort de vattentjänster du inte använder:

  Dricksvatten är det som kommer ur kranen. Är ni anslutna till kommunalt vatten?
  Spillvatten är det som spolas ned i avloppet. Är ni anslutna till kommunalt avlopp?
  Dagvatten är vattnet som rinner på marken (typiskt sett regn och smältvatten). De flesta fastigheter i detaljplanerat område har en anslutning till dagvattensystemet eller behöver betala för dagvattenhanteringen på gator och trottoarer.

 

Välj bland följande alternativ

Flerbostadsfastighet

En flerbostadsfastighet innehåller två eller fler lägenheter. En lägenhet är en bostad med egen ingång och matlagningsmöjligheter. Typiskt sett är en flerbostadsfastighet en bostadsrättsförening eller hyreshus. Innehåller fastigheten även ytor som inte används för boende, till exempel kontor, butik eller restaurang, ska dessa ytor anges som lokalyta (BTA). 

 • Fyll i antal mätställen. Ett mätställe är det ställe där ni har en eller flera vattenmätare. Större fastigheter kan ha flera mätställen om ni har flera anslutningar till inkommande vatten. 
 • Fyll i antal lägenheter. En lägenhet är typiskt sett en bostad med matlagningsmöjlighet. 
 • Fyll i lokalyta (BTA). Fylls bara i om ni har ytor i fastigheten som inte är lägenheter, till exempel kontor eller butiker. Utrymmen som tvättstuga, garage och förråd som enbart används av lägenhetsinnehavarna – anses ingå i lägenheterna och behöver därför inte redovisas separat som lokalyta. Om ni inte har några lokaler så låt den förifyllda siffran 0 stå kvar.
 • Fyll i fastighetens årsförbrukning av vatten i kubikmeter. Ni hittar årsförbrukningen på Mina sidor eller på er senaste faktura.

 

Verksamhetsfastighet

En verksamhetsfastighet är en fastighet som inte är innehåller några bostäder. Den kan användas för näringsverksamhet, samhällsfunktioner, sport eller liknande.

 • Fyll i antal mätställen. Ett mätställe är den plats där ni har en eller flera vattenmätare. Större fastigheter kan ha flera mätställen om ni har flera anslutningar till inkommande vatten. 
 • Fyll i fastighetens yta. BTA (bruttoarea) eller våningsytor.
 • Fyll i fastighetens årsförbrukning av vatten i kubikmeter. Logga in på Mina sidor för att se årsförbrukning. Den står också på den senaste fakturan.

 

Om du har några frågor så kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.