Ledningsbevakning - för din säkerhet

Vid större markarbeten som schaktning, spontning, sprängning och pålning vill vi gärna att du kontaktar oss. Då kan vi hjälpa dig med riskbedömningar och hjälpa dig vidta rätt säkerhetsåtgärder. Målet är att minska risken för att ledningarna i marken förskjuts eller kommer till skada.

Det här ger dig som entreprenör en större trygghet. Det minskar risken att arbetet påverkas av avbrott eller att ni blir ersättningsanvariga för kostsamma skador. Bästa sättet att undvika skador är att i förväg ha en dialog om de markarbeten ni ska göra - så kallad ledningsbevakning.

Ledningsbevakning bidrar också till en säkrare arbetsmiljö för era medarbetare genom att minimera risken för olyckor relaterade till ledningsskador.

Så fungerar ledningsbevakning

Informationsinsamling

När en entreprenör planerar att utföra grävarbeten eller andra typer av markarbeten, önskar vi få kännedom om detta i god tid före entreprenaden startar. Detta kan ske genom ledningskollen.se, en tjänst där entreprenörer och andra intressenter kan få information om var ledningar och andra underjordiska anläggningar finns.

Riskbedömning

Uppsala Vatten utför sedan en riskbedömning baserat på informationen som inkommit till Ledningskollen. Det bedöms om arbetet kan påverka VA-ledningarna negativt, till exempel att de kan utsättas för skadliga vibrationer eller flytta på sig i marken. Om risker upptäcks vill vi att ni upprättar en särskild kontakt med oss via mejl: UtredningVA@uppsalavatten.se. Vi går igenom exakt vad som ska göras och sedan planeras en mer detaljerad bevakning. Dokument som vi är intresserade av är till exempel:

  • riskanalys för ledningar i mark
  • pålningsplan
  • ritning eventuell spontlinje (dwg sweref 99_18_00)
  • sprängplan.

Bevakning

För att få en referens innan en entreprenad startar genomför Uppsala Vatten en förkontroll av ledningar och brunnar där funktion, kondition och profil bedöms genom att ledningar och brunnar filmas och mäts in. När sedan entreprenaden är avslutad så utförs en efterkontroll som sker på samma sätt som en förkontroll.

Bevakning på plats

Under vissa omständigheter kan en representant från Uppsala Vatten vara närvarande på arbetsplatsen för att övervaka arbetet och säkerställa att VA-ledningarna inte skadas.

Teknisk bevakning

I vissa fall kan det finnas behov av att kontinuerligt övervaka ledningarnas läge och skick under pågående entreprenad. Det sker med tekniska hjälpmedel såsom GPS, vibrationsmätare och andra sensorer.

Vem utför för- och efterkontroll

Arbeten med för- och efterkontroll utförs av Uppsala Vatten eller av Uppsala Vatten utsedd underentreprenör.

Vad kostar det

För- och efterkontroll samt andra åtgärder vi kommer överens om bekostas av beställaren till självkostnadspris. Kostnad för trafikavstängning och övertid kan tillkomma.

Om något inträffar

Vid akuta problem med våra ledningar, till exempel en vattenläcka, kontakta oss:

Telefon dagtid (08.00 - 16.00): 018-727 94 00

Telefon kvällar, nätter och helger (16.00 - 08.00): 018-23 07 10 (går till SOS Alarm, endast för akuta problem)

Vid icke akuta frågor, kontakta ledningsbevakningen:
Tony Björklin, 018-726 13 99

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-07-11T13:39:59
Last modified:
2024-07-12T14:39:30
Published:
2024-07-11T13:40:54
Last published:
2024-07-12T14:39:31
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id