Inflyttningsanmälan nybyggd fastighet

Denna anmälan gäller er som fIyttar till en nybyggd fastighet, ett en- eller tvåfamiljshus. Anmälan innebär att ni beställer och blir betalningsansvarig för fastighetens VA- och/eller avfallsabonnemang från och med tillträdesdagen.

Anmälan måste vara Uppsala Vatten tillhanda senast 15 arbetsdagar innan tilltänkt tillträdesdag för att vi ska hinna med att få igång abonnemangen.

OBS - endast fastighetsägare kan registrera sig som kund för fastigheten.

Sätt kryss i de rutor som anmälan avser:
Sätt kryss i de rutor som anmälan avser:
Tillträdesdag  * (obligatorisk)
Tillträdesdag
När får du tillträde till fastigheten?
Kunduppgifter (fastighetsägare)
Är ni två ägare av fastigheten är det person 1 som blir huvudansvarig.
Är ni två ägare av fastigheten är det person 1 som blir huvudansvarig.
Person 1

Namn på den som blir huvudansvarig

Används för att registrera dig som kund


Namn 2

Förnamn och efternamn

Används för att registrera dig som kund


Får vi skicka SMS och e-post till er?
Får vi skicka SMS och e-post till er?


Gäller till exempel aviseringar av kommande tömningar av enskilt avlopp. Gäller för både person 1 och person 2.

Dit vi skickar räkningen för abonnemangen

Anläggningsuppgifter

Gatans namn och vilket nummer huset ligger på


Till exempel Uttern 39:17
Vem ska vara kontaktperson för anläggningen
Vem ska vara kontaktperson för anläggningen
Om det är någon annan än person 1 eller 2

Där vi når kontaktpersonen

Gör val för avfallsabonnemang
Ett standardabonnemang för ett villahushåll är 1 tunna 190 liter för restavfall och 1 tunna 130 liter för matavfall.
Ett standardabonnemang för ett villahushåll är 1 tunna 190 liter för restavfall och 1 tunna 130 liter för matavfall.
Restavfall (brännbart)
Välj storlek på sopkärl, antal och hur ofta du önskar tömning.
Välj storlek på sopkärl, antal och hur ofta du önskar tömning.

Det här är "normalstorleken" på sopkärl. En per hushåll brukar räcka.

Ungefär dubbelt så stor som en normalstor tunna
Hämtningsintervall * (obligatorisk)
HämtningsintervallHur ofta vi ska hämta restavfall (brännbart) hos er.

För matavfall används bara 130-liters-kärl. Hämtningsintervall är 26 gånger per år, alltså varannan veckan.
Beställning slamabonnemang
Beställning slamabonnemang

Vilken typ av slamanläggning och storlek har du?
Slamavskiljare
Slamavskiljare
Markera vilken storlek du har
Sluten tank
Sluten tank
Minireningsverk
Minireningsverk
Önskemål om första slamtömning
Önskemål om första slamtömning
Vi samkör slamtömningen områdesvis. Slamanläggningen måste tömmas minst en gång per år.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T14:59:00
Last modified:
2024-05-08T09:36:59
Published:
2022-07-06T10:25:19
Last published:
2024-05-08T09:37:07
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id