Fyrisåvandringen

 1. Pumphuset: Grundvatten – vår viktigaste ekosystemtjänst
 2. Rent dagvatten – bubbelbarriären vid Hamnspången
 3. Reningsverket – vattnets kretslopp sluts

1. Pumphuset: Grundvatten – vår viktigaste ekosystemtjänst

Under besöket fick ni prova på att rena vatten med hjälp av aktivt kol och filter. Se om ni kan repetera vad ni lärde er på plats med hjälp av frågorna:

 • Hur fick Uppsalas befolkning dricksvatten förr?
 • Hur får vi vårt dricksvatten idag?
 • Hur fungerar ett vattenverk?
 • Vilka vattentekniker används för att rena vatten?
 • Vilka föroreningar finns i grundvattnet i Uppsala?

Svaren kan även återfinnas i länkarna nedan. Länkarna ger dessutom möjlighet till fördjupning och uppgifter att arbeta vidare med:

Studiebesök: Besök Pumphuset eller reningsverket för att lära er mer om vattnets kretslopp i Uppsala. Boka via Utbudsbokningen Länk till annan webbplats.

Fördjupningsuppgift: Diskussionsunderlag dricksvatten åk 7 till gymnasiet Word, 768.6 kB.

Uppsalas vattenförsörjning, användningen av åsen och sjön Tämnarens roll: Dricksvatten | uppsalavatten.se

Om vattnets väg genom Uppsala: Vatten och avlopp | uppsalavatten.se

Film ”Uppsalas dricksvatten”: Uppsalas produktion av dricksvatten Länk till annan webbplats.

Om S:t Eriks källa, en av de första vattenkällorna i Uppsala: Artikel: 1000 år med S:t Eriks källa - Information och inspiration Pdf, 1.5 MB.

Läs mer om Uppsalas första vattenverk: Om Pumphuset

Lär er mer om hållbarhet: Lär mer | uppsalavatten.se

2. Rent dagvatten – bubbelbarriären vid Hamnspången

Bild är lånad från Uppsala kommun Länk till annan webbplats.:

Vid bron Hamnspången vid Fyrisån kunde ni se den bubblande barriären, en skräpfångare som aktivt jobbar för en renare å, sjö och hav.

Ni kan nu arbeta vidare med frågorna nedan för att fördjupa er kring dagvatten – en okänd resurs i städerna:

 • Vad är dagvatten?
 • Vilken koppling har dagvatten och bubbelbarriären?
 • Vilken sorts skräp hamnar i Fyrisån? (Basera svaret på era observationer, kunskaper och på en källa. Se bland länkarna.)
 • Kan luftbarriären fånga upp allt skräp?
 • Finns det andra sätt att minska mängden skräp i Fyrisån och andra vatten?
 • Hur kopplas detta till din/elevernas vardag? (Tänk badplats, fiskar, gallerbrunnar). Hur påverkas du av denna nedskräpning?

Använd följande för att besvara frågorna:

Studiebesök: Gör en dagvattenvandring i centrala Uppsala för att lära er om dagvatten och hur staden arbetar för att hantera detta vatten bättre: Dagvattenvandring (öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Djupdykning i text om dagvatten: Dagvatten eller VA-guiden om dagvatten Länk till annan webbplats.

Läs om bubbelbarriären och skräp i Fyrisån: Renare Fyriså Länk till annan webbplats.

Film om dagvatten: ”Vart tar dagvattnet vägen” Länk till annan webbplats.

3. Reningsverket – vattnets kretslopp sluts

När ni gick förbi reningsverket kunde ni se utloppet från verkets sista steg ut i Fyrisån. Kungsängsverket kom i bruk först 1945 och har byggts ut, utvecklats och förbättras sen dess för att möta Uppsalas behov av renat avloppsvatten.

Reningsverket kan dock inte ta bort allt, men vi jobbar för att få bort så mycket som möjligt. Här kan du hjälpa till genom att se till att rätt saker hamnar i toalettens, duschens och kökets avlopp.

Arbeta vidare med frågorna nedan för att se om ni fick rätt när ni på plats listade vad som var okej att slänga i toaletten och för att lära er mer:

 • Varför behövs ett avloppsreningsverk och hur fungerar det?
 • Finns det ämnen som reningsverket inte kan rena vattnet från?
 • Vart tar vattnet vägen efter Fyrisån? Tänk lokalt och globalt.
 • Hur påverkar Uppsalas utsläpp hur Östersjön mår som hav och ekosystem?
 • Uppsala vatten använder restprodukterna från reningsverket till något bra, vad?
 • Vad får man slänga i avloppet och inte? Hitta två källor på detta och se om det stämmer med era anteckningar på plats.
 • Hur tycker ni att Uppsalas befolkning effektivast ska få information om vad de kan slänga i avloppet? Hur kan man öka förståelsen för vad som är nej eller okej i avloppet? Diskutera och ge förslag, mejla era idéer till studiebesok@uppsalavatten.se

Använd följande för att besvara frågorna:

Studiebesök: Boka via Utbudsbokningen Länk till annan webbplats.

Besök reningsverket virtuellt: Virtuella anläggningar

Se fördjupande film: Vattnets kretslopp Reningsverket Länk till annan webbplats.

Läs och lär mer i broschyr om hur verket fungerar: Kungsängsverket Pdf, 1.5 MB.

Om reningsverk på Svenskt Vattens hemsida: Reningsverk och reningsprocesser Länk till annan webbplats.

Avloppsfakta från Svenskt vatten: Avloppsfakta Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-09-22T13:59:26
Last modified:
2022-10-25T10:39:34
Published:
2022-09-22T14:01:40
Last published:
2022-10-25T10:39:34
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id