Vattnets väg och hållbara kretslopp - SFI och SPRINT

Kan man dricka vattnet i kranen? Vad kan spolas ner i avloppet och varför? Hur fungerar återvinning i Sverige? Som ny i ett land finns mycket att lära, inte minst hur systemen för vatten och avfall ser ut. I denna lektion får besökaren kunskap om hur och varför när det kommer till återvinning och användning av vatten i hemmet.

På enkel svenska och med hjälp av bilder och praktiska övningar ges eleverna möjlighet att lära känna systemen för vatten och avfall i Uppsala, samt se sin egen viktiga roll i dessa system.

Utställningen är lättsam att ta till sig och under besöket uppmanas gruppen att interagera med utställningen. Alla skylttexter är på svenska, och lektionen ges på svenska eller engelska.

Lämplig ålder: anpassat för SFI-elever och SPRINT-gymnasium

Praktiska tips: Lektionen är inomhus. Vid önskemål skickas en ordlista ut innan besöket.

Hur lång tid tar besöket? Cirka 1 timme.

Vad kostar det?  Alla våra besök är kostnadsfria.

Lär mer i klassrummet!

Att tillämpa kunskaperna ger så mycket mer! Prova ett uppdrag där ni förbättrar den egna återvinningen och minimerar mängden avfall. Ni kan också fördjupa era kunskaper med resurserna här på skolwebben!

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-08-17T10:01:00
Last modified:
2022-10-24T14:20:08
Published:
2022-08-17T11:32:13
Last published:
2022-10-24T14:20:09
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vattnets-vag-och-hallbara-kretslopp

EPI.Id
d0c5aa2197ba4a36b0ee2b83ea0250d7