På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Pågående arbeten

Här hittar du mer information om våra pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall.

Saknar du information om någonting? Kontakta vår kundtjänst.

Kontakta kundtjänst


 • Informationsmöte Järlåsa 27 maj

  Uppsala Vatten och Upplandsbygd bjuder in till informationsmöte om dricksvattenförsörjningen i Järlåsa.
  16 maj 2019
 • Vretalundsvägen/Ärentunavägen

  Vi kommer att lägga nya vatten- och avloppsledningar i Vretalundsvägen.
  17 maj 2019
 • Kåbovägen

  Uppsala Vatten kommer att lägga om vatten– och avloppsledningarna i Kåbovägen, delen mellan Arosgatan och Norbyvägen. Arbetet beräknas pågå maj-oktober 2019.
  18 april 2019
 • Tömvägen, Björklinge

  Omläggning av vattenledningar och nyläggning av dagvattenledning.
  16 april 2019
 • Stadsträdgården

  Vi lägger just nu nya spillvattenledningar i Stadsträdgården.
  8 april 2019
 • Kuggebro-Kungsängsleden

  Uppsala Vatten kommer att lägga spillvattenledningar parallelt med Kuggebrovägen.
  26 mars 2019
 • Emmy Rappes väg

  Emmy Rappes väg är avstängd till och med juni 2019.
  12 mars 2019
 • Fjalars Gränd

  Uppsala Vatten kommer tillsammans med Uppsala kommun att lägga om vatten– och avloppsledningarna samt bygga om gatan i Fjalars Gränd.
  6 mars 2019
 • Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen

  I Norra Kapellgärdet och Kvarngärdet växer en ny stadsstruktur fram med en blandning av bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. För att möjliggöra byggnationen av b ...
  28 februari 2019
 • Marknadsgatan

  Uppsala Vatten kommer tillsammans med Uppsala kommun att lägga om vatten– och avloppsledningarna i Marknadsgatan. Vi kommer också att bygga en helt ny gata i området.
  11 februari 2019
 • Geijersgatan

  Vi kommer att utföra arbeten på Geijersgatan 57 till 53 med start 28 januari. Gatan kommer att stängas av, i etapper, under arbetets gång.
  22 januari 2019
 • Undersökningar vid Galgbackens Vattenverk

  Uppsala Vatten genomför undersökningar vid Galgbackens Vattenverk i Svartbäcken. Arbetet startar måndag den 22 oktober och kommer pågå ungefär två veckor.
  22 oktober 2018
 • Ulleråker och Rosendal

  Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.
  29 oktober 2018
 • Gottsunda allé

  Med anledning av pågående bostadsbyggnationer i norra Bäcklösa kommer Uppsala Vatten att bygga ny infart till Bäcklösa vattenverk från Gottsunda allé med start under oktober månad.
  4 oktober 2018
 • Eriksberg - Bruksvägen och Skogsbergsvägen (sprängningar)

  Vi lägger om VA-ledningarna i Bruksvägen och Skogsbergsvägen. Arbetet beräknas starta vecka 41 2018 och pågår till slutet av juni 2019.
  7 november 2018
 • Svia-Skölsta

  Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.
  20 maj 2019
 • Arbeten i Järlåsa, Gripensvärdsvägen

  Just nu utför vi omläggningsarbete av vatten- och avloppsledningar på Gripensvärdsvägen.
  1 februari 2019
 • Gröna gatan

  I slutat av maj 2018 startar vi arbetet med omläggning av vatten- och avloppsledningar i Gröna gatan. Till och med januari 2019 kommer vi arbeta oss fram etappvis längs med Gröna gatan, med start i ko ...
  8 maj 2018
 • Arbeten med gas- och vattenledningar, Kungsängen

  Uppsala Vatten ska lägga nya gas- och vattenledningar mellan Kungsängsverket och biogasanläggningen vid Kungsängens gård.
  18 december 2017
 • Lindbacken

  Uppsala Vatten har påbörjat arbetet med gator och va för den sista etappen på Lindbacken, nordöstra delen.
  5 oktober 2018
 • Storgatan/Vaksalagatan

  Uppsala Vatten är färdiga med VA-omläggningen på Storgatan/Vaksalagatan. Uppsala Kommuns entreprenör Markona sköter ombyggnaden av den nya paradgatan och är kvar på platsen.
  11 oktober 2017
 • Södra Gunsta

  Våren 2017 påbörjades arbetet i Södra Gunsta. Arbetet genomförs i samarbete med Uppsala kommun för att bygga en ny infrastruktur i Södra Gunsta. Uppsala Vatten leder utbyggnad av gator, VA, el och tel ...
  5 oktober 2018
 • Bäcklösa

  I samverkan med Uppsala kommun har Uppsala Vatten påbörjat utbyggnad av ny infrastruktur med gator och vatten och avlopp i Bäcklösa. Arbetet startades 2016 och beräknas pågå fram till i slutet av 2018 ...
  14 februari 2017
 • Östra Sala backe

  Uppsala Vatten, i samarbete med Uppsala kommun, bygger ut och om infrastrukturen utmed det gamla kraftledningsstråket längs Fyrislundsgatan för att förbereda inför nybyggnation av bostäder i området, ...
  30 maj 2016

Känner du dig tillräckligt informerad?

För att vi ska kunna förbättra informationen om våra pågående arbeten vill vi gärna veta vad du tycker. Svara gärna på vår snabba enkät!

Svara på enkäten