På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Frågor och svar om införandet av papperspåsar till matavfall

Uppsala kommer att införa papperspåsar för insamling av matavfall, istället för plastpåsar som används i dag. Papperspåsarna kommer att införas tidigast 2020. Här har vi samlat vanliga frågor med svar.

Införandet av papperspåsar innebär att Uppsala kommuns renhållningsplan behöver ändras. Därför dröjer det innan uppsalaborna får en papperspåse att samla in matavfallet i. Ett underlag till kommunfullmäktige för beslut om att ändra i avfallsplanen kommer att tas fram.

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Uppsala Vatten tagit fram en livscykelanalys av olika påsalternativ. Den hittar du på IVL Svenska miljöinstitutets webbplats.

Varför införs papperpåsar?

För att minska användningen av plastpåsar i samhället och bidra till klimatvinst genom minskat koldioxidutsläpp. Vi vill också att biogödsel, det som blir kvar när man utvinner biogas, ska bli fritt från plast. Vi tror också att det kommer att bli lättare att sortera rätt.

Varför inte papperspåsar från början?

Uppsala kommun var tidigt ute med att samla in matavfall. Då beslutade kommunen att det bästa sättet för insamlingen var att samla in matavfallet i plastpåsar eftersom hushållen ändå bar hem maten i och dessa kunde då återanvändas. Det här har ändrats i och med att användningen av plastpåsar har minskat. 

När kommer Uppsala gå över till papperspåsar?

Förslaget om att gå över till papperspåsar kommer nu att tas vidare till kommunfullmäktige som fattar beslut om ändring av renhållningsföreskrifterna. Tidigast 2020 kommer papperspåse att införas, men det går såklart bra att redan nu använda papperspåse. Det går att få tag på papperspåsar i viss handel på nätet och i vanliga affärer.

Kommer det här innebära en ökad kostnad för hushållen?

Ja, kostnaderna kommer att öka. I dagsläget kan vi inte säga hur mycket, men implementeringen beräknas kosta cirka 10 miljoner och sedan blir det en årlig merkostnad på ungefär 7 miljoner kronor. Främst är det tillverkning och distribution av papperspåsar som kostar. Vi får däremot en lägre behandlingskostnad för matavfallet genom att använda en papperspåse.

Exakt hur kostnaderna kommer fördelas om papperspåsar införs vet vi inte i dagsläget men om man slår ut den årliga kostnaden på alla hushåll rör det sig om cirka 5-6 kr/månad. Det motsvarar kostnaden för 2-3 plastpåsar från mataffären.

Blir det inte kladdigt med papperspåse?

Det kan finnas risk för kladd. För att undvika att det blir kladdigt finns en del tips och knep. Det är viktigt att använda en speciell påshållare. Påshållaren hjälper till att hålla matavfallet torrt genom att den är välventilerad. Påshållaren kommer att distribueras kostnadsfritt i samband med införandet av papperspåsen.  

Om matavfallet är mycket blött kan man låta det rinna av i vasken innan det läggs i påsen. Det är också viktigt att följa de instruktioner om fyllnadsmängd som finns angivna på påsen för att undvika att påsen blir överfull. 

Vore det inte bättre med fossilfria plastpåsar?

 All tillverkning av påsar har en klimatpåverkan, oavsett om påsen är en plastpåse av fossilfri bioplast eller om det är en papperspåse. Uppsala Vatten har gjort en livscykelanalys där man jämfört olika typer av plastpåsar och papperspåsar för avfallsinsamling. 

Analysen visar att det bästa valet ur klimatsynpunkt är papperspåsen. Dessutom är klimatpåverkan bara en av flera miljöaspekter att ta hänsyn till vid avfallsinsamling. Vid behandlingen på biogasanläggningen måste all plast sorteras bort, eftersom biogödseln ska spridas på produktiv åkermark. Minskad plastanvändning leder därför till minskad spridning av plast.

Kan inte komposterbara biopåsar användas istället?

Inte ens så kallad nedbrytbar bioplast bryts ned under behandlingen på Uppsala Vattens biogasanläggning där biogödseln produceras. Dessutom ger papperspåsen en tydlig signal om att plast inte hör hemma i matavfallet.

Varför har ni inte valt påsar av majsstärkelse?

Det finns flera anledningar till varför vi inte väljer att samla matavfall i majspåsar. Majsstärkelsepåsen är en bioplast som ska vara komposterbar men i en biogasanläggning hinner påsen inte brytas ned varför den måste avskiljas för att inte förorena biogödseln precis som alla andra plastpåsar. Papperspåsen behöver inte avskiljas. Majsstärkelsepåsar fungerar dessutom dåligt i vår förbehandling vid biogasanläggningen. Påsarna blir sega och långa, virar sig kring rörliga delar och orsakar driftproblem.

Majsstärkelsepåsar, som finns på marknaden idag innehåller fortfarande en mängd fossil olja (polyester, framställd ur råolja). Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara, vilket papperpåsen är.