På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Frågor och svar om införandet av papperspåsar till matavfall

Uppsala kommun har påbörjat arbetet med att införa papperspåsar med anpassade hållare för insamling av matavfall, istället för valfria påsar som används idag. Papperspåsarna med ventilerande hållare kommer att införas obligatoriskt först efter beslut i kommunfullmäktige och tidigast 2020.

Införandet av insamlingssystemet med papperspåsar och hållare innebär att Uppsala kommuns avfallsföreskrifter behöver ändras av kommunfullmäktige. Därför dröjer det innan bytet kan ske.

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Uppsala Vatten tagit fram en livscykelanalys av olika påsalternativ. Rapporten (pdf) hittar du på IVL Svenska miljöinstitutets webbplats.

Varför införs papperspåsar?

För att minska användningen av plastpåsar i samhället och bidra till klimatvinst genom minskat koldioxidutsläpp. Vi vill också att biogödseln, det som blir kvar när man utvinner biogas, ska bli fritt från plast. Vi tror också att det kommer att bli lättare att sortera rätt. När papperspåsarna används med den anpassade hållaren minskar problem med fukt, lukt och flugor. 

Varför användes inte papperspåsar från början?

Uppsala kommun var mycket tidigt ute med att samla in matavfall. Då var plastpåsar det bästa sättet för insamlingen eftersom hushållen ändå bar hem mat och varor i dessa och de kunde återanvändas. Det här har ändrats i och med att användningen av plastpåsar har minskat i samhället. Att använda plastpåsar som tillverkats bara för att slängas bort är ett av de sämre alternativen.

Plasters miljöpåverkan ifrågasätts också mer idag än tidigare. Både den ökande nedskräpningen i naturen och olika plastkemikaliers påverkan på människor och djur. Idag är Uppsala en av de sista kommunerna som samlar in matavfall i plastpåsar.

När kommer Uppsala gå över till papperspåsar?

Förslaget om att gå över till papperspåsar kommer att tas till kommunfullmäktige som fattar beslut om ändring av renhållningsföreskrifterna. Tidigast 2020 kommer papperspåse att införas, men det går såklart bra att redan nu använda papperspåse. De går att få tag på nätet och i vanliga affärer. Var noga med att använda en bra ventilerad hållare till påsen. En papperspåse i en tät hink kommer att få svårt att hålla ihop och riskerar att falla sönder.

Kommer bytet att innebära en ökad kostnad för hushållen?

Ja, kostnaderna kommer troligtvis att öka. I dagsläget kan vi inte säga hur mycket, men införandet beräknas kosta cirka 10 miljoner och sedan blir det en årlig merkostnad på ungefär 7 miljoner kronor. Främst är det tillverkning och distribution av papperspåsar som kostar. (Påsarna och den ventilerade hållaren till dem ska delas ut till alla kunder.) Vi får däremot en lägre behandlingskostnad för matavfallet med papperspåsar.

Exakt hur kostnaderna kommer fördelas om papperspåsar införs vet vi inte i dagsläget men en preliminär prognos kan vi få om vi slår ut den årliga kostnaden på alla hushåll. Då rör det sig om cirka 5-6 kronor per månad. Det motsvarar kostnaden för två eller tre plastpåsar köpta i mataffären.

Vi hoppas att fler kommer att bli mer noggranna med att sortera ut matavfall och förpackningar från sitt brännbara avfall. Genom att göra rätt kan du alltså i bästa fall minska dina egna kostnader. Kontakta i så fall vår kundtjänst som kan hjälpa dig ändra abonnemanget för tömning av den gröna tunnan.

Blir det inte kladdigt med papperspåse?

Det kan finnas risk för kladd. För att undvika att det blir kladdigt finns en del råd.

  • Använd alltid den speciella påshållaren. Den hjälper till att hålla matavfallet torrt genom att den är välventilerad. Påshållaren kommer att delas ut gratis i samband med bytet till papperspåsar.  
  • Om matavfallet är mycket blött ska du låta det rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg gärna (ofärgat) hushållspapper i påsen. Det torkar upp och passar till exempel perfekt när du torkar fettet ur stekpannan. (Det är också bättre för avloppsledningarna än att diska ur fettet.)
  • Följ de instruktioner om fyllnadsmängd som finns på påsen för att undvika att den blir överfull. 

Vore det inte bättre med fossilfria plastpåsar?

All tillverkning av påsar har klimatpåverkan, oavsett om påsen är en plastpåse av fossilfri bioplast eller om det är en papperspåse. Vi har gjort en livscykelanalys där man jämfört olika typer av plastpåsar och papperspåsar för avfallsinsamling. Analysen visar att det totalt sett bästa valet ur klimatsynpunkt är papperspåsen. Dessutom är klimatpåverkan bara en av flera miljöaspekter att ta hänsyn till vid avfallsinsamling. Vid behandlingen på biogasanläggningen måste all plast sorteras bort, eftersom biogödseln ska spridas på åkrarna. Minskad plastanvändning leder därför till minskad spridning av plast i naturen.

Kan inte komposterbara biopåsar användas istället?

Inte ens så kallad nedbrytbar bioplast bryts ned under behandlingen på Uppsala Vattens biogasanläggning. Så kallade bioplaster kräver industriellt kontrollerad kompostering för att brytas ned. I naturen bryts de möjligen ned något snabbare än de omkring 400 år som krävs för fossil plast men troligen tar det åtminstone 200 år. Vad som långsiktigt är sant vad gäller nedbrytningstid, kemikaliernas påverkan och vilka följder det får för oss och naturen är svårt att veta eftersom plastprodukter, i ett historiskt perspektiv, inte funnits särskilt länge.    

Dessutom ger papperspåsen en tydlig signal om att plast inte hör hemma i matavfallet.

Varför har ni inte valt påsar av majsstärkelse?

Det finns flera anledningar till varför vi inte väljer att samla matavfall i majspåsar. Majsstärkelsepåsen är en bioplast som ska vara komposterbar men i en biogasanläggning hinner påsen inte brytas ned. Den måste därför sorteras ut som alla andra plastpåsar så att den inte förorenar biogödseln. Papperspåsen behöver inte avskiljas. Majsstärkelsepåsar fungerar dessutom dåligt i vår förbehandling vid biogasanläggningen. De är sega och virar sig kring rörliga delar och orsakar driftproblem.

Majsstärkelsepåsar som finns på marknaden idag innehåller fortfarande en mängd fossil olja (polyester, framställd ur råolja). Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara, vilket papperspåsen är.