På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Ny återvinningscentral i Fyrislund

Inom Uppsala kommun finns idag åtta återvinningscentraler varav tre finns i Uppsala centraltätort, Boländerna, Librobäck och Gottsunda. De åtta centralerna samlar in 27 000 - 30 000 ton grovavfall årligen från hushållen och från mindre företag i Uppsala kommun.

Återvinningscentralen (ÅVC) i Boländerna ligger på hyrd mark och ytan är för liten för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. För att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall planerar Uppsala Vatten att bygga en ny återvinningscentral i Fyrislund som kan ersätta Boländernas ÅVC.

fyrislund461

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 konstateras att det för att kunna möta behovet hos en växande befolkning krävs flera nya återvinningscentraler. Översiktsplanen pekar bland annat ut Fyrislund som ett område där det ska finnas en tätortsnäta ÅVC.      

För att få bygga en ny ÅVC kommer Uppsala Vatten att söka tillstånd enligt Miljöbalken för ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt 300 ton farligt avfall (FA), dock max 50 ton mellanlagrat FA per tillfälle. Uppsala Vatten bedömer att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan och ska enligt 6 kap. 24 § Miljöbalken samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Under samrådsperioden finns möjlighet att yttra sig kring miljökonsekvenserna för den planerade ÅVCn.

Ungefärlig tidplan för ansökan om miljötillstånd

Mars 2019: Samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten enligt 6 kap 24 § miljöbalken

Mars till och med 17 april 2019: Samråd med berörda enligt 6 kap 24 § Miljöbalken

Maj 2019: Ansökan skickas in till Länsstyrelsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken

Ytterligare information

Samrådsunderlag för ÅVC Fyrislund

Minnesanteckningar undersökningssamråd Fyrislund