På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Taxa för ditt hushållsavfall

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Grundavgift

I ett abonnemang ingår bland annat grundavgift. Den finansierar kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall. Den finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

De kostnader som du betalar för utgår från hur ditt boende ser ut och hur du vill utnyttja tjänsterna.

Tömningsavgift

I tömningsavgiften ingår kostnaden för sopkärl, tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyper, behållarstorlek, hämtningsintervaller och dragavstånd. 

Taxa

Taxan för hämtning av hushållsavfall gäller från den 1 januari 2016.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf)