På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Översvämning

En översvämning i din fastighet kan bero på många olika anledningar. Vanligast är att en fastighet översvämmas vid kraftiga regn eller vid stopp i avlopp.

Om du drabbas av översvämning, följ checklistan här nedanför.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Kontakta ett saneringsföretag.
 • Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
 • Efteråt: Informera oss om översvämningen.

Informera oss

Om du har haft översvämning är det viktigt att du efteråt meddelar detta skriftligt till oss så att vi kan bedöma om vi behöver göra en skadeutredning. Enklast är att du använder formuläret på länken här nedanför:

Anmäl översvämning vid skyfall

 

Minska risken för översvämning

Som fastighetsägare kan du göra en hel del själv för att minska risken för översvämning, eller för att minska omfattningen på skadorna om du ändå skulle drabbas. Man kan aldrig vara helt skyddad mot översvämningar, men lite bättre rustad att ta hand om dem.

 • Kontrollera så att fastighetens stuprör inte är kopplade till spillvattenledningen.Om stuprören är kopplade till spillvattenledningen måste du ändra på det.
 • Golvbrunnar utomhus, så kallade spygatter, vanligtvis belägna i utvändiga källartrappor och garagenedfarter är ofta kopplade till fastighetens spillvattenledning. Om det är så måste du ändra på det.
 • Dräneringsledningar och spygatter som kopplats med självfall till den allmänna dagvattenledningen riskerar att dämmas vid kraftiga regn och på så sätt översvämma fastigheten. Uppsala Vatten rekommenderar att dräneringar och spygatter belägna under marknivå istället pumpas till dagvattenledningen.
 • Installera stängningsbara golvbrunnar i källare och andra lågt liggande lokaler.
 • Om du har en backventil installerad på utgående spillvattenledning från fastigheten, kontrollera att backventilen fungerar enligt bruksanvisningen. 
 • Se till att inte ha värdefulla och ömtåliga förmål i källaren. Om olyckan skulle vara framme är det i regel svårt att få ersättning för föremål i källaren.
 • Häll aldrig ut fett, eller kasta skräp i avloppet.