På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Publikationer och artiklar

På den här sidan kan se de vetenskapliga publikationer och artiklar som ges ut av Uppsala Vatten och Avfall AB eller våra anställda eller där vi omnämnts. Du kan också ladda ner de examensarbeten som utförts av studenter hos Uppsala Vatten.

Externa rapporter

Olsson, J., Philipson, M., Holmström, H. & Cato, E., 2014. Pilotstudie - Termofil efterrötning för hygienisering och minskad slamproduktion, Bromma: Svenskt Vatten AB.

Interna rapporter

Yvonne Trinh (2017)
Mikroplast i spill- och dagvatten. En undersökning av Kungsängsverket och Kungsängsdammen
i Uppsala.

Ladda ner


Vetenskapliga artiklar

Mike Peacock, Joachim Audet, Sabine Jordan, Jacob Smeds, Marcus B. Wallin (2019) Greenhouse gas emissions from urban ponds are driven by nutrient status and hydrology. Ecosphere (An ESA Open Access Journal)

Nordin A., Olsson J., Vinnerås B. (2015) Urea for sanitisation of dewatered sewage sludge, Environmental Engineering Science.

Olsson, J., Feng, X. M., Ascue, J., Gentili, F. G., Shabiimam, M. A., Nehrenheim, E., Thorin, E. (2014) Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treat-ment. Biores. Technol, 171(0):203-210.


Konferensartiklar

Olsson J., Philipson M., Holmström H., Cato E., Nehrenheim E., Thorin E. (2014) Energy efficient combination of sewage sludge treatment and hygenization after mesophilic digestion – Pilot study, International Conference of Appl. Energy., May 30 – June 2, 2014, Taipei, Taiwan.

Olsson J., Forkman T., Nehrenheim E., Schwede S., Thorin E. (2014) Continuous co-digestion of microalgae and representative mix of sewage sludge, 5 th International Symposium on Energy form biomass and Waste, Venice, Italy.

Olsson, J., Shabiimam M.A., Nehrenheim E., Thorin, E. (2013) Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treatment, International Conference of Applied Energy, July 1-4, 2013, Pretoria, South Africa.

Lönnqvist T., Olsson J., Espinosa C., Birbuet JC., Silveira S., Dahlquist E., Thorin E., P-E. Persson PE., Lindblom S., Khatiwada D. (2013) The potential for waste to biogas in La Paz and El Alto in Bolivia, 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management, 6-8 May 2013, Västerås, Sweden.

 

Examensarbeten

2016 – Niklas Svanberg

Effektivisering av kvävereningen vid bioblock A, Kungsängsverket 
 


Ladda ner

2016 – Josefin Hansson

Järns påverkan på biologisk fosforrening – en studie av reningen vid block B vid Kungsängsverket, Uppsala

Ladda ner

2014 – Johanna Grim

Energianalys av hygieniseringssystem – jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala

Ladda ner

2014 – Jonathan Arnlund

Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm

Ladda ner

2014 – Angelica Hummel

Skattning av den integrerade hydrauliska konduktivitetens variation kring Tunåsens infiltrationsanläggning

Ladda ner

2013 – Susanne Jung

Miljöbedömning samt kartläggning av verksamhetsavfall som del av Uppsala kommuns avfallsplan 2014-2022

Ladda ner

2013 – Emanuel Isaksson

Spårning av miljöförstörande ämnen i Uppsala stads spillvattennät

Ladda ner

2013 – Magnus Philipson

Termofil efterrötning av avloppsslam

Ladda ner

2012 – Sara Frid

Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård

Ladda ner

2011 – Peter Malmros

Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård

Ladda ner

2011 – Mats Andersson

Energikartläggning vid biogasanläggningen, Kungsängens gård

Ladda ner

2011 – Alexandra Lousa-Alvin

Kungängsverkets kväverening – inverkan på den interna fosforbelastningen i Ekoln

Ladda ner

2011 – Sofia Thurin

Översvämningsrisker längs Funboån

Ladda ner

Alla examensarbeten är i pdf-format. För att läsa pdf-filer behöver du en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Ladda ner Adobe Reader på Adobes webbplats.

Vill du göra ditt examensarbete på Uppsala Vatten?

För oss är det ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer. För dig är det en bra möjlighet att uppleva hur det är att jobba hos oss på Uppsala Vatten.

Kontakta oss på jobb@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 00!