På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Nyheten publicerad: den 24 augusti 2018

Svia-Skölsta

Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.

Utbyggnadsarbetet i Svia-Skölsta

Under våren 2016 byggdes en ny väg till Skölsta. Uppsala Vatten i samarbete med Uppsala kommun har påörjat arbetet med att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta. Utbyggnaden sker i etapper med start vid den nya vägen kring ”Äppelbyn”. Upphandlingen av entreprenör för den första delen är klar och PEAB Anläggning AB har tilldelats uppdraget. 

Utbyggnaden av gator och ledningar för både den nya och befintliga bebyggelsen kommer att pågå under flera år. De befintliga fastigheter som ligger utmed den första delen av ledningsutbyggnaden kommer att kunna anslutas till allmänt vatten- och spillvattenavlopp under 2018/19. Övrig befintlig bebyggelse beräknas kunna anslutas etappvis under perioden 2020-2022.

Den första etappen av ledningsutbyggnaden går via Svia byväg och Äppelbyn och fastigheter som ligger utmed den har möjlighet att ansluta under 2018/2019 och kommer att kontaktas med mer information separat inom kort. De fastigheter som inte omfattas av den första etappen planeras kunna ansluta år 2020-2022 och kommer att kontaktas vid ett senare tillfälle.

Byggtider

Vad händer just nu?

Under hösten 2018 kommer Uppsala Vatten med hjälp av upphandlad entreprenör Peab att lägga ner vatten- och avloppsledningar i Svia byväg och norra delen av Stamvägen.

Arbeten i Svia Byväg kommer påbörjas vecka 34 och beräknas vara klara till årsskiftet 2018/2019.

Arbetsordning; Delsträcka 1: Arbetena i Stamvägen startade vecka 32, ifrån korsningen Enrisvägen/Stamvägen och bort till korsningen med Svia Byväg. Denna delsträcka beräknas vara klar och öppnad igen vecka 38. Delsträcka 2; i Svia Byväg, dvs ifrån Stamvägen fram till Hängbjörksvägen, beräknas pågå mellan vecka 34 tom vecka 48. Delsträcka 3; dvs ifrån Skölstavägen fram till Stamvägen beräknas starta vecka 38 och pågå fram tom vecka 50.

Detta kommer innebära en del störningar för boende i form av att man ibland måste ta en alt väg för att komma till/ifrån sin bostad. Det kommer alltid att upprättas vägskyltning med ”orange-pilning” som kommer visa var de alternativa vägarna går. Vi kommer löpande att ta direktkontakt med de fastighetsägare, där vi kommer nära inpå resp. fastighet, för samordning.

En stamledning för fiber som IP-Only lagt ner för några år sedan kommer in i Svia-Skölsta i anslutning till Svia byväg och det kan därför bli störningar på fibernätet i hela eller delar av Svia-Skölsta under schaktarbetena. Om ni upplever störningar vill vi att ni kontaktar er tjänsteleverantör snarast möjligt så att det kan åtgärdas.

Uppsala Vatten, Peab och IP-Only kommer tillsammans försöka se till så att störningarna blir så små som möjligt och att eventuella avbrott avhjälps.

Arbeten vid pumpstationen, Äppelbyn

Vi har arbete kvar att utföra vid pumpstationen vid Äppelbyn. Under vecka 35 kommer vi att schakta delar av Skölstavägen. Vägen kommer att vara avstängd mellan månadag den 27 augusti och torsdag den 30 augusti. Biltrafiken kommer, under arbetet, att ledas runt med hjälp av skyltning.

Gång- och cykelbanan kommer att vara öppen för genomfart. Buss 119 påverkas inte av arbetet.

Under arbetet är Stamvägen avstängd.  Informationsmöte

Den 3 maj 2018 hade vi ett informationsmöte i Vaksala församlingshem för alla boende i Svia-Skölsta. Hade du inte möjlighet att delta personligen så finns presentationen och frågor och svar från den dagen att ladda ner.

Presentation 3 maj

Frågor och svar


 

VA-arbeten i Svia byväg kommer att påbörjas efter sommaren men vissa mindre förberedande arbeten kommer ske innan och under sommaren. 

Busshållplatserna vid Svia byväg och Stamvägen kommer att troligtvis att flyttas och mer information om detta kommer innan sommaren.

Tyvärr så har vår entreprenör PEAB varit tvungen att nyttja Svia Byväg för byggtrafik i större omfattning än vad som var planerat eftersom uppförandet av den planerade byggvägen har blivit försenat. Vi beklagar störningarna från byggtransporterna på Svia byväg och ber om överseenade för detta under en begränsad tid. Vi gör allt för att begränsa antalet transporter per dag på den del Svia byväg som är grusväg.

Den 4 oktober 2017 började Peabs underentreprenör Bergentreprenad sprängning för ny infrastruktur i Skölsta. Sprängningar pågår fortfarande men i mindre omfattning och gäller framförallt stenar i schakterna. Sprängning genomförs under dagtid på vardagar kl. 07.00–18.00. 

Alla sprängningar kommer att föregås av korta varnings ljud med efterföljande lång signal vid utförd sprängning. Önskar du även få ett SMS som säger till innan varje sprängning; maila ditt telefonnummer till madelene@bergentreprenad.se

De fastighetsbesiktningar som utförts inför sprängning är klara och Uppsala Vatten och Uppsala kommun återkommer om planering för efterbesiktning av berörda fastigheter när det blir aktuellt.  

Peab fortsätter utbyggnaden av infrastuktur i området. Utbyggnaden startade vid Skölstavägen kring ”Äppelbyn” och fortsätter österut. För de närboende i Svia-Skölsta kan byggarbetet innebära viss störning så som buller, byggtrafik och försämrad framkomlighet. Preliminärt färdigställande av Peabs arbeten med pågående deletapperna 2 och 3 är bedömt till sista november 2018.

Varför bygger vi nya VA-ledningar i Svia-Skölsta?

Utbyggnaden av den nya vägen var en förutsättning för att Uppsala kommun, i samarbete med Uppsala Vatten, ska kunna fortsätta med arbetet för att möjliggöra ny utbyggnation av området inom Svia-Skölsta.

Uppsala Vatten ansvarar för att lägga ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Svia-Skölsta. Uppsala kommun ansvarar i sin tur för utbyggnad av gator, cykel- och gångvägar samt parker och lekplatser.

Ansluta dig till VA-nätet

För boende inom verksamhetsområde kan anmälan göras genom att fylla i blanketten Anmälan om VA-anslutning för enbostadshus (villor/radhus), som du hittar under Trycksaker och blanketter.

Om du har frågor kring din anslutning till VA-nätet ber vi dig kontakta vår kundtjänst på telefon 018-727 94 00 vardagar 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller via e-post kundtjanst@uppsalavatten.se.

Vill du veta mer?

Har du frågor om entreprenadarbetet i området och hur den berör till exempel din fastighet är du välkommen att kontakta Joakim Grambo, Peab, tel 073-337 23 33.

Har du frågor om VA-utbyggnaden är du välkommen att höra av dig till Maria Broström som är projektledare på Uppsala Vatten och Avfall. Du når henne lättast på maria.brostrom@uppsalavatten.se eller 018-727 95 82. 

Vill du veta mer om utbyggnaden i Svia-Skölsta när det gäller gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kan du kontakta Uppsala kommun växel på telefon 018-727 00 00 och de kopplar dig vidare till rätt avdelning, eller läs mer på Uppsala kommuns hemsida.

Har du funderingar kring enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 018-727 43 04, måndag- torsdag 9.00-11.00

Utbyggnadsområdet i Svia-Skölsta

Detaljplan för ny bebyggelse i Skölsta

Fler arbeten