På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Nyheten publicerad: den 28 april 2017

Södra Gunsta

Våren 2017 påbörjades arbetet i Södra Gunsta. Arbetet genomförs i samarbete med Uppsala kommun för att bygga en ny infrastruktur i Södra Gunsta. Uppsala Vatten leder utbyggnad av gator, VA, el och tele.

Ny infrastruktur i Södra Gunsta

Planering och utbyggnad av ny infrastruktur i Södra Gunsta grundar sig på Uppsala kommuns Översiktsplan, för att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i området. Ny infrastruktur innefattar bland annat, nya gator, VA-ledningar, el och tele, två spillvattenpumpstationer och en damm som kommer att byggas i området.

Uppsala kommuns projekt ”Södra Gunsta” är ett omfattande och långsiktigt projekt som kommer att pågå flera år. Uppsala Vatten kommer på uppdrag av Uppsala kommun leda utbyggnaden av infrastruktur (gata, VA, el och tele) för Södra Gunsta etapp 1. Uppsala Vatten har för genomförandet av detaljplanen Södra Gunsta delat upp utbyggnaden i etapper. Etapp 1 har påbörjats i mars 2017 och planeras att vara färdigställt våren 2018. Etapp 2 är beräknat att starta våren 2018 och avslutas sommaren 2019.

Fler arbeten