Till sidans huvudinnehåll

Uppsala Vattens visselblåsarfunktion

Uppsala Vatten har infört en funktion som uppfyller kraven i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen.

Bolagets två jurister och kanslichef är behöriga att ta emot och självständigt utreda sådana anmälningar. Anmälningar kan göras i ett system som motsvarar de krav som börjar gälla 17 juli 2022.

Läs mer om visselblåsarlagen och vad som omfattas av lagen (öppnas i ett nytt fönster) hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Här kan du rapportera missförhållanden (öppnas i ett nytt fönster)

OBS! Kom ihåg att anteckna de två koder du får, för att senare kunna logga in och ta del av återkoppling.