Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB!

Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall.

Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio reningsverk, sju återvinningscentraler en modern avfallsanläggning med deponi och en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar.

Jobba hos oss

Jobba med rent vatten, miljösäkra avlopp och effektiv avfallshantering.

För media

På den här sidan har vi samlat information för att underlätta för dig som jobbar inom media.

Lagar och förordningar

Här hittar du de lagar, regler, bestämmelser och föreskrifter som gäller för vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering.