Till sidans huvudinnehåll
I förgrunden visas tankstationen för biogas vid Kungsängens gård. I bakgrunden syns Uppsala slott och Domkyrkan.

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för vatten, avlopp och avfall i Uppsala kommun.

Driftstörningar och planerade arbeten

Det finns för tillfället inga akuta driftstörningar.

Arbetet pågår: till

Arbetet pågår: till

Arbetet pågår: till

Arbetet pågår: till

Arbetet pågår: till

Arbetet pågår: till

Aktuellt

 • Uppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften inom biologiskt mångfald

  Uppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften i Länsstyrelsen Uppsalas åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Våra tre åtaganden är inom

 • Grönt ljus för läcksökning i Rosendal

  Just nu pågår arbetet med att identifiera en läcka i dagvattendammen i Carlshage, i Rosendal. För att hitta läckan så används ett ämne som heter pyranin. Pyranin är ett natriumsalt som under lång

 • Inga bevattningsförbud i Uppsala inför sommaren

  Inför sommaren är nivåerna i Uppsalas grundvattentäkter normala, och i dagsläget det inte aktuellt med något bevattningsförbud. Men förutsättningarna kan snabbt förändras. – Uppsala har haft låga

 • Få information om driftstörningar via sms

  Missa ingen viktig information från oss i sommar. Vid driftstörningar så skickar vi ut sms och röstmeddelanden till telefoner registrerade på berörda adresser. Här kan du se vilken adress som finns

 • Utsortering av restavfall minskade under 2020

  Uppsalas hushåll är bra på att källsortera. Varje år samlar vi in allt hushållsavfall från alla som bor i Uppsala kommun. Hushållsavfall består av två olika delar, matavfall och restavfall. I

 • Ny tankstation för biogas i Librobäck

  Nu har vi invigt vår nya tankstation för biogas. Du hittar den på Edsbrogatan 4 i Librobäck. Tankstationen i Librobäck blir Uppsala Vattens andra tankstation för biogas med norra Uppsala som

Trio Chat
X