Artikeln publicerades 16 juni 2021

Grönt ljus för läcksökning i Rosendal

Grönt ljus för läcksökning i RosendalJust nu pågår arbetet med att identifiera en läcka i dagvattendammen i Carlshage, i Rosendal.

För att hitta läckan så används ett ämne som heter pyranin. Pyranin är ett natriumsalt som under lång tid använts vid läcksökning i ledningar, och metoden är godkänd av Livsmedelsverket. Ämnet färgar vattnet grönt och är ofarligt för naturen. Eftersom vattnet från dagvattendammen kommer att passera Bäcklösa och SLU så kan det vara så att vattendrag i området tillfälligt färgas grönt under tiden som arbetet med att identifiera och laga läckan pågår.

EPI debug

Created:
2021-06-16T11:41:31
Last modified:
2022-09-30T14:41:06
Published:
2021-06-16T11:42:30
Last published:
2022-05-11T09:43:44
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
gront-ljus-for-lacksokning-i-rosendal

EPI.Id
2d7bbe2d422f40e883f9728366cd16c8