Artikeln publicerades 11 oktober 2021

Förslag till ny avfallstaxa 2022

Förslag till ny avfallstaxa 2022Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att göra en generell höjning av avfallstaxan med 35 procent från och med den 1 januari 2022. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxa och ärendet kommer att tas upp den 8-9 november 2021.

Avfallstaxan höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfallshanteringen under 2022 och 2023. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och av Uppsala Vattens verksamhet vilka lett till ökade kostnader till följd av till exempel normala indexhöjningar och en förändrad efterfrågan, att fler avfallsslag och ansvarsområden inkluderats i det kommunala ansvaret samt att service och utbud förändrats exempelvis genom övergången till hantering av matavfall i papperspåsar.

Se samlade frågor och svar om den föreslagna nya avfallstaxan

EPI debug

Created:
2021-10-11T10:27:41
Last modified:
2022-09-29T16:31:40
Published:
2021-10-11T10:28:23
Last published:
2022-05-11T09:43:43
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
forslag-till-ny-avfallstaxa-2022

EPI.Id
3c4b2999241448d982517aaa6aa2862b