Artikeln publicerades 3 juni 2022

Låga grundvattennivåer i delar av Uppsala

Inför sommaren har flera orter i Uppsala kommun låga grundvattennivåer. Det beror på en mycket torr vår med väldigt lite nederbörd som inte fyllde på grundvattenmagasinen till önskade nivåer. I dagsläget är det inte aktuellt med något bevattningsförbud, men läget kan snabbt förändras om det blir varmt och vattenkonsumtionen ökar.

Grundvattennivåerna är omkring medel för årstiden i de flesta vattentäkterna med undantag för Lövstalöt, Knutby och Björklinge, där nivåerna bedöms vara något låga för årstiden. Risken för vattenbrist bedöms i dag som liten, men på grund av växtligheten kommer nivåerna att fortsätta vara låga under sommaren.

– När vi nu är på väg in i sommarmånaderna, tar växtligheten i princip allt vattnet när det regnar och vi har därför ingen påfyllning av grundvattennivåerna. Det är alltså inte regnet som påverkar grundvattennivåerna under sommaren, utan vår konsumtion av dricksvatten. Därför är det viktigt att vi använder vårt dricksvatten på ett smart sätt så att vi klarar hela sommaren utan bevattningsförbud, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen, Uppsala Vatten.

Vattenspartips

En smart och enkel lösning för varje hushåll är att inte spola vatten när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Den som bor i villa kan också redan nu sätta ut en regntunna och samla regnvatten för att vattna med.

Läs fler vattenspartips på www.uppsalavatten.se/vattenspartips Länk till annan webbplats.

Grundvattennivåer ort för ort

Område

Nivå i vattentäkt

Uppsala stad

NORMAL

Vattholma

NORMAL

Lövstalöt-Bälinge

LÅG

Knutby

LÅG

Storvreta

LÅG

Lejsta-Gåvsta-Tibble

NORMAL

Ramstalund

NORMAL

Vänge

LÅG

Björklinge-Skuttunge-Läby

LÅG

Järlåsa

NORMAL

Skyttorp

LÅG

Så funkar dricksvattnet i Uppsala kommun

I Uppsala tar vi till största del grundvatten från Uppsalaåsen och Vattholmaåsen för att producera dricksvatten. Grundvatten är vatten som finns i marken och det bildas av nederbörd.

De stora vattenverken i Uppsala stad försörjer förutom Uppsala stad även Gunsta och Länna med dricksvatten. Men det finns även många mindre vattentäkter i våra kransorter. Lövstalöt-Bälinge, Björklinge-Skuttunge-Läby, Järlåsa, Vänge, Ramstalund, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Lejsta-Gåvsta-Tibble och Knutby försörjs med dricksvatten från lokala vattentäkter.

Vattentäkterna är olika stora. Stora vattentäkter har större lagringskapacitet och påverkas inte lika snabbt av nederbörd, till skillnad från små magasin som reagerar snabbare på mängden nederbörd.

Exempel på en stor vattentäkt är den i Uppsala stad, som är mindre känsligt för variationer i mängden nederbörd. Många av vattentäkterna i kommunens kransorter är små vattentäkter och påverkas snabbt av variationer i mängden nederbörd.

De olika vattentäkterna sitter inte ihop med varandra. Det är därför det kan vara bevattningsförbud på olika orter i kommunen – de får helt enkelt inte sitt dricksvatten från samma vattentäkt.

 

EPI debug

Created:
2022-09-29T10:17:05
Last modified:
2022-09-29T15:30:03
Published:
2022-06-03T13:43:00
Last published:
2022-09-29T13:43:19
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id