Artikeln publicerades 7 mars 2023

Nytt högre pris på biogas efter EU-dom

Den svenska skattebefrielsen på förnybar biogas som drivmedel har ogiltigförklarats av EU-domstolen. Domen har nu vunnit laga kraft och som en konsekvens av det kommer Uppsala Vatten att höja priset på biogas. Det nya priset gäller från och med den 8 mars 2023.

– Vi beklagar att det här påverkar våra kunder negativt i form av en prishöjning. Det är ett EU-beslut som vi inte har möjlighet att påverka kortsiktigt. Det kommer granskas på nytt av EU-kommissionen och regeringen ligger på för att hitta lösningar, säger Lennart Nordin, sektionschef för biogasanläggningen på Uppsala Vatten.

Bakgrund: Det tyska företaget Landwärme överklagade

Bakgrunden till EU-domen är att det tyska biogasföretaget Landwärme sommaren 2020 valde att överklaga ett beslut från EU-kommissionen som godkände en skattebefrielse för svenska företag som säljer, tillverkar eller använder biogas för motorfordon och uppvärmning.

Domen föll den 21 december 2022 och då gav EU-domstolen företaget rätt. Domen vann laga kraft den 4 mars 2023. Idag (7 mars) gick Skatteverket ut med att befrielse från skatt på biogas inte längre kan beviljas.

Nytt pris på biogasen

Med anledning av domen kommer Uppsala Vatten att följa resten av den svenska biogas-branschen och höja priset. Det höjs med 4,75 kronor från och med den 8 mars 2023.

Det nya priset blir 31,45 kronor per kilo.

EPI debug

Created:
2023-03-07T17:08:03
Last modified:
2023-03-07T17:09:19
Published:
2023-03-07T17:09:19
Last published:
2023-03-07T17:09:19
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id