Artikeln publicerades 11 april 2023

Uppsalaborna allt bättre på sopsortering

Uppsalaborna slänger mindre restavfall och har blivit bättre på att sortera matavfall. Men de behöver fortfarande bli bättre på att källsortera. Det visar en ny plockanalys från Uppsala Vatten.

Elavfall och farligt avfall som har hittats i restavfallet (det som tidigare kallades brännbart).

Elavfall och farligt avfall som har hittats i restavfallet (det som tidigare kallades brännbart).

– Det är jätteroligt att vi ser positiva resultat. Det är extra roligt att renhetsgraden har ökat på matavfallet. Andelen felsorterat i matavfallet har minskat från 22 procent år 2018 till 7 procent felsorterat år 2022. Vi misstänker att en bidragande orsak är papperspåsen för insamling av matavfall som infördes 2020, säger Elin Hagberg, chef för sektionen för hushållsavfall på Uppsala Vatten.

I plockanalysen har avfall från villor och flerbostadshus undersökts. Totalt har 4,8 ton av det som slängs som restavfall (tidigare kallat brännbart) och matavfall undersökts. Undersökningen har bland annat tittat på hur mycket matavfall restavfallet innehåller, hur rent det insamlade matavfallet är och vad restavfallet innehåller.

Minskning av restavfall

Den totala mängden restavfall har minskat mycket och den största förbättringen står de undersökta flerbostadshusen för. Men fortfarande är ungefär 65 procent av allt som slängs i restavfall felsorterat.

– Även om det är bättre siffror för 2022 jämfört med den förra plockanalysen, så finns det mycket kvar att göra för de flesta hushåll. Om alla förpackningar och matavfall i större utsträckning sorteras rätt kan det återvinnas. Det skulle troligtvis också innebära att fastighetsägaren kan justera sina avfallsabonnemang och ha mindre tömning av restavfall. Det är bra för privatekonomin, eftersom restavfall är det dyraste avfallet, säger Elin Hagberg, chef för sektionen för hushållsavfall på Uppsala Vatten.

Sorteringen av farligt avfall har blivit sämre

Det som märks tydligt i 2022 års plockanalys är att mer farligt avfall hamnar fel och slängs i restavfallet. Farligt avfall är till exempel batterier, glödlampor och rengöringsmedel.

– Om farligt avfall slängs i restavfallet, i stället för att lämnas in till återvinningscentralerna, är det både skadligt för miljön och farligt för de som hämtar avfallet, säger Elin Hagberg, chef för sektionen för hushållsavfall på Uppsala Vatten.

Uppsala något bättre än riksgenomsnittet

Jämfört med riksgenomsnittet ligger Uppsala något bättre till för hur mycket avfall olika hushåll producerar varje vecka. Vad gäller felsorteringar i rest- och matavfall ligger kommunen på genomsnittet för hur mycket av restavfallet som är felsorterade förpackningar.

Plockanalys varje år och flerfackskärl från och med 2025

Från och med 2023 kommer plockanalyser att genomföras varje år.

– De kommer att användas för att utvärdera arbetet i den nya avfallsplanen som Uppsala kommun har tagit fram. Tillsammans med vårt arbete inom Cirkulärt Uppsala, en lokal hållbarhetsmärkning som fokuserar på vatten och avfall, där Uppsalaborna har en viktig roll i att minska sitt avfall och sortera rätt, hoppas vi att det kommer att medföra en förändring i Uppsala mot ett hållbart samhälle.

Under 2025 kommer det att införas fyrfackskärl för småhus i Uppsala kommun.

– Fyrfackskärlen kommer att förenkla för villahushåll att källsortera när allt dagligt avfall kan sorteras hemma, utan besök på till exempel återvinningsstationer, säger Elin Hagberg, chef för sektionen för hushållsavfall på Uppsala Vatten.

Mer info, fakta och statistik

Läs mer om plockanalyser på Avfall Sverige webbplats.

Plockanalyser - Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Läs mer om Uppsala kommuns avfallsplan på Uppsala kommuns webbplats.

Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall - Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer om Uppsala Vattens hållbarhetsmärkning Cirkulärt Uppsala.

www.cirkulartuppsala.se Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2023-04-11T09:59:05
Last modified:
2023-04-13T13:56:47
Published:
2023-04-11T10:01:57
Last published:
2023-04-13T13:56:47
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id