Artikeln publicerades 29 maj 2023

Kloreringen av vattnet i Gunsta höjs till samma nivå som resten av kommunen

Med start den 30 maj höjs halten klor i vattnet till Gunsta samhälle till samma nivå som resten av kommunen. Det görs med hjälp av en utbyggnad av den tryckstegringsstation som finns på vägen mellan Uppsala och Gunsta.

Vattnet i Gunsta kommer från vattenverket i Uppsala stad, där det kloreras och lagras i en vattenreservoar innan det pumpas ut till samhället i Gunsta. Vattnet i Gunsta har tidigare haft en lägre klorhalt eftersom klorhalten klingat av på vägen.

Tryckstegringsstationen i Gunsta har byggts om för att kunna leverera ett extra klorerat vatten, vilket vi stundtals sett behov av för att säkerställa en god vattenkvalitet ute hos våra kunder.

EPI debug

Created:
2023-05-29T13:28:36
Last modified:
2023-05-29T13:30:38
Published:
2023-05-29T13:30:38
Last published:
2023-05-29T13:30:38
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id