Artikeln publicerades 2 juni 2023

Viktigt samarbete i Uppsala klimatprotokoll

Uppsala Vatten är medlem i Uppsalas klimatprotokoll. Det är ett nätverk som samverkar och tillsammans jobbar för att nå Uppsalas klimatmål. Samtidigt står det klart att nätverkets utsläpp för 2022 minskar, men inte i den takt som krävs.

Uppsala klimatprotokolls gemensamma mål är att minska utsläppen i linje med Parisavtalet, för att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. 2022 var målet att minska utsläppen med 17 procent. I stället minskar utsläppen med 3,8 procent jämfört med föregående år. Det följer samma trend som de preliminära prognoserna för Sverige i stort.

– Det är bra att utsläppen minskar, men det går alldeles för långsamt. Det som är positivt är att utsläppen som sker inom Uppsalas kommungeografi nästan minskar i den takt som krävs. Det vi behöver jobba extra med är utsläppen som vi orsakar någon annanstans, säger Ida Bylund Lindman, ordförande i styrgruppen för Uppsala klimatprotokoll och hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Samverkansprojekt ska leda till snabbare utsläppsminskningar

Klimatprotokollet behöver växla upp sitt arbete för att nå målen framöver. Den närmaste tiden ligger fokus bland annat på:

  • Flera medlemmar ska inom ramen för EU-satsningen NetZeroCities ta fram en utvecklad koldioxidbudget för Uppsala kommuns geografiska område och testa olika lösningar för att öka återbruket i stora bygg- och utvecklingsprojekt.
  • Det nya byggåterbruket som öppnade i mars 2023 ska utvecklas ytterligare och där är Klimatprotokollets medlemmar drivande.
  • Samverkan kring att minska fossil plast i restavfallet fortsätter för att minska utsläppen från fjärrvärmen.

Uppsala Vatten har gjort åtaganden inom flera delar av Uppsalas klimatprotokoll. Vi deltar i frågor om energi, transporter och arbetsmaskiner, resor och i återvinningen av uttjänta IT-produkter.

Under 2022 har Uppsala Vatten gjort en verksamhetsövergripande livscykelanalys för att kartlägga i vilka delar av bolaget som utsläppen är som störst. Livscykelanalysen kommer att ligga till grund för vad vi behöver arbeta med framöver för att på ett så effektivt sätt som möjligt minska utsläppen.

Fler medlemmar än någonsin i nätverket

På rundabordsmötet 1 juni välkomnades fyra nya medlemmar till Uppsala klimatprotokoll. I och med det har Klimatprotokollet nu 46 medlemmar.

– Uppsalas klimatprotokoll är ett viktigt forum för bolaget. I nätverket är vi många som arbetar för att minska utsläppen i Uppsala kommun. Uppsala Vattens samhällsviktiga verksamhet påverkas i allra högsta grad av klimatförändringarna, med både perioder av torka och extrema skyfall. I det sammanhanget blir det extra viktigt att vi tillsammans i kommunen arbetar hårt för att få ner utsläppen och blir en hållbar kommun, säger Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbarhet affärsutveckling på Uppsala Vatten.

EPI debug

Created:
2023-06-02T15:47:57
Last modified:
2023-06-02T15:50:13
Published:
2023-06-02T15:50:13
Last published:
2023-06-02T15:50:13
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id