Artikeln publicerades 5 juni 2023

Inget bevattningsförbud i Uppsala inför sommaren

Inför sommaren är nivåerna normala i Uppsalas grundvattentäkter, och i dagsläget är det inte aktuellt med bevattningsförbud. Men om det blir en torr och varm sommar kan förutsättningarna snabbt förändras.

– När vi nu står inför sommaren och växtligheten är i full blom, tar växtligheten i princip allt vattnet när det regnar och vi får ingen påfyllning av grundvattennivåerna. Det är alltså inte regnet som påverkar grundvattennivåerna under sommaren, utan vår konsumtion av dricksvatten. Får vi en varm sommar där många använder dricksvattnet till att vattna gräsmattor och fylla pooler kan vattenläget snabbt bli ansträngt. Därför är det viktigt att vi använder vårt dricksvatten på ett smart sätt så att vi klarar hela sommaren utan bevattningsförbud, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen, Uppsala Vatten.

Normala nivåer i grundvattentäkterna

Det hydrologiska året 2022–2023 började med en nederbördsrik period under oktober–mars. Därefter har våren varit torr, vilket innebär minskad grundvattenbildning under perioden då grundvattenmagasin fylls på inför sommaren. Trots detta är grundvattennivåer i de flesta vattentäkter omkring eller över medel för årstiden. Det finns alltså goda förutsättningar att klara oss utan bevattningsförbud i sommar.

– Om vi hjälps åt att ha en smart användning så räcker dricksvattnet till alla och förhoppningsvis klarar vi oss utan förbud. En smart och enkel lösning är att samla regnvatten i en regntunna för att vattna med och att till exempel duscha istället för att bada, säger Bertil Lustig.

Grundvattennivåer ort för ort

Område

Nivå i vattentäkt

Uppsala stad

NORMAL

Vattholma

NORMAL

Lövstalöt-Bälinge

NORMAL

Knutby

NORMAL

Storvreta

NORMAL

Lejsta-Gåvsta-Tibble

NORMAL

Ramstalund

NORMAL

Vänge

NORMAL

Björklinge-Skuttunge-Läby

NORMAL

Järlåsa

NORMAL

Skyttorp

NORMAL

Så funkar dricksvattnet i Uppsala kommun

I Uppsala tar vi till största del grundvatten från Uppsalaåsen och Vattholmaåsen för att producera dricksvatten. Grundvatten är vatten som finns i marken och det bildas av nederbörd.

De stora vattenverken i Uppsala stad försörjer förutom Uppsala stad även Gunsta och Länna med dricksvatten. Men det finns även många mindre vattentäkter i våra kransorter. Lövstalöt-Bälinge, Björklinge-Skuttunge-Läby, Järlåsa, Vänge, Ramstalund, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Lejsta-Gåvsta-Tibble och Knutby försörjs med dricksvatten från lokala vattentäkter.

Vattentäkterna är olika stora. Stora vattentäkter har större lagringskapacitet och påverkas inte lika snabbt av nederbörd, till skillnad från små magasin som reagerar snabbare på mängden nederbörd.

Exempel på en stor vattentäkt är den i Uppsala stad, som är mindre känsligt för variationer i mängden nederbörd. Många av vattentäkterna i kommunens kransorter är små vattentäkter och påverkas snabbt av variationer i mängden nederbörd.

De olika vattentäkterna sitter inte ihop med varandra. Det är därför det kan vara bevattningsförbud på olika orter i kommunen – de får helt enkelt inte sitt dricksvatten från samma vattentäkt.

Vattenspartips

Du hittar fler vattenspartips på Vattenspartips | Uppsala vatten Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2023-06-05T11:54:20
Last modified:
2023-06-05T11:56:22
Published:
2023-06-05T11:55:27
Last published:
2023-06-05T11:56:33
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id