Artikeln publicerades 14 juli 2023

Se gärna till att ditt avfall är så torrt som möjligt

Nu under sommaren är det extra viktigt att se till att ditt avfall är så torrt som möjligt innan det slängs i matavfallet eller i restavfallet.

Blött avfall bidrar till att vätska kan rinna ut på marken i närheten av sopbilen, när avfallet pressas i sopbilen. Det här kan hända när som helst på året, men det blir extra tydligt på sommarhalvåret då det syns och luktar mer än annars.

Tänk på att sortera ut alla förpackningar som först har skiljts från sitt innehåll för att minimera mängden vätska i avfallet. Förpackningarna lämnar du på din närmsta återvinningsstation eller återvinningscentral. Matavfall ska läggas i papperspåsar i det bruna kärlet. I matavfallet kan du med fördel kasta servetter och hushållspapper som hjälper till att suga upp vätska.

EPI debug

Created:
2023-07-14T11:00:31
Last modified:
2023-07-14T12:38:13
Published:
2023-07-14T11:03:19
Last published:
2023-07-14T12:38:13
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id