Artikeln publicerades 25 augusti 2023

Tyck till om den nya Vattentjänstplanen

Under 2023 pågår arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Uppsala kommun. Förslag till Vattentjänstplan 2024 ställs ut för allmänheten under perioden 25 augusti – 22 september 2023. Samråd med särskilt berörda sker genom ett riktat brevutskick.

I planen visas i vilka områden kommunen bedömer att allmänt vatten och avlopp (kommunens VA-verksamhetsområde) kommer behöva byggas ut inom de närmsta tio åren. Bedömningen görs utifrån miljö- och/eller hälsoskäl i respektive område.

Vattentjänstplanen ska också redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ett grundläggande syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter i tidigt skede ska få information om kommunens planering gällande utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen.

Bakgrund

Uppsala kommun och det kommunala VA-bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB har tillsammans arbetat fram ett förslag till Vattentjänstplan 2024 enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

De lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023 anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan med långsiktig planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna tjänster för vatten och avlopp ska tillgodoses (6§ a-d).

Planen ska även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid ökad belastning orsakad av skyfall.

Lämna synpunkter på Vattentjänstplanen

Synpunkter på förslag till Vattentjänstplan 2024 ska lämnas skriftligt senast den 22 september 2023.

Öppet möte

Vi bjuder in till ett öppet möte där du kan ställa frågor om förslaget till Vattentjänstplan 2024 under samrådstiden.

Datum: Torsdag 14 september
Tid: 9–13 och 14–18
Plats: Uppsalarummet, Stadshusgatan 2, Uppsala.!

Ingen föranmälan krävs

Läs Vattentjänstplanen

Läs mer om Vattentjänstplan 2024

EPI debug

Created:
2023-08-25T08:53:08
Last modified:
2023-12-21T12:53:30
Published:
2023-08-25T08:59:26
Last published:
2023-12-21T12:53:30
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id