Artikeln publicerades 24 oktober 2023

Föreslagen höjning av VA-taxan

Uppsala Vatten har föreslagit en höjning av VA-taxan. Förslaget är att VA-taxan höjs med 15 procent för anläggningstaxan och 28 procent för brukningstaxan från och med den 1 januari 2024.

För en genomsnittlig villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 159 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med ca 99 kronor per månad.

Höjningen föreslås för att möta ökade kostnader för stora räntehöjningar och ökade elkostnader. Det i kombination med satsningar på underhåll, fortsatt tillväxt och tillkommande lagkrav ger det behov av den föreslagna höjningen i Uppsala. Det är kostnader som är svåra att effektivisera bort och VA-lagstiftningen ställer krav på kostnadstäckning.

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan i november.

EPI debug

Created:
2023-10-24T13:46:48
Last modified:
2023-11-08T09:41:22
Published:
2023-10-24T13:55:49
Last published:
2023-11-08T09:41:26
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id